הודעה: הצוות בישראל

הודעה זו היא למטרת קבלת מידע היסטוריוני בלבד. נא לא להתייחס להודעה זו כמידע הנוגע לתוכניות ועידת התביעות הנוכחיות. בקר ב”מעשינו” להנחיות תוכניות הנוכחיות ולמידע. תודה.

בעקבות פרישתו של חיים הולר, מנהל המשרד הישראלי של וועידת התביעות במשך 26 שנים, חן יוריסטה משמש כמנהל המשרד הישראלי החל מתחילת 2006. חן נולד בישראל ושימש בעבר כמנהל הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל. הוא נמצא בועידת התביעות יותר משלוש שנים. כמנהל-שותף של תוכנית הנכסים המופקדים, חן עבד באופן אינטנסיבי לטובת ניצולים ויורשים אשר פיקדונות הבנקים השוויצריים שלהם נשדדו או נותרו מוקפאים למעלה ממחצית המאה.

    Related stories:

    תוכניות סגורות ** העמוד בבניה **
    ועידת התביעות הגיעה להסכם עם מ... הסיוע לשנת 2011 יעמוד על 145 מיליון דולר, כ 535 מי...
    סמינרים לעובדי סיוע... טיפול בבני משפחה ניצולי שואה מהווה לעיתים קרוב...