הנחיות ונהלי האתיקה

ההנחיות ונהלי האתיקה של ועידת התביעות אושרו על ידי Ernst & Young, מבצעי הביקורת על ועידת התביעות.
ההנחיות מספקות כללים ברורים בנוגע לגילוי הנאות של הקשרים הרלבנטיים ופסילה מהשתתפות בנוגע להחלטות רלבנטיות. הפיקוח על ההנחיות נעשית על ידי יועץ משפטי.

תוכנית ההקצאות של ועידת התביעות  מתבצעת על פי עקרונות אתיים מחמירים. ישנם כללים ברורים וכתובים לגבי חברי הועדות ומועצת המנהלים, כולל פסילה מהשתתפות בדיון ובהצבעה לגבי כל הקצאה עתידית לארגונים ומוסדות שהם קשורים אליהם.

הנחיות ונהלי אתיקה של ועידת התביעות בקובץ PDF

עודכן ב29 לאפריל, 2015

    Related stories:

    הטבות סוציאליות לניצולים יהודי... וועידת התביעות הפצירה בכל ממשלה אוסטרית החל משנות ...
    אודותינו   ועידת התביעות היא ארגון עולמי הפועל לל...