הנחיות ונהלי האתיקה

ההנחיות ונהלי האתיקה של ועידת התביעות אושרו על ידי Ernst & Young, מבצעי הביקורת על ועידת התביעות.
ההנחיות מספקות כללים ברורים בנוגע לגילוי הנאות של הקשרים הרלבנטיים ופסילה מהשתתפות בנוגע להחלטות רלבנטיות. הפיקוח על ההנחיות נעשית על ידי יועץ משפטי.

תוכנית ההקצאות של ועידת התביעות  מתבצעת על פי עקרונות אתיים מחמירים. ישנם כללים ברורים וכתובים לגבי חברי הועדות ומועצת המנהלים, כולל פסילה מהשתתפות בדיון ובהצבעה לגבי כל הקצאה עתידית לארגונים ומוסדות שהם קשורים אליהם.

הנחיות ונהלי אתיקה של ועידת התביעות בקובץ PDF

עודכן ב29 לאפריל, 2015

  • Share

    Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedIn

    Related stories:

    ארגונים נוספים ארגון עולמי של אגודת ישראל אליאנס ישראלית אוניברס...
    נציב פניות הציבור...   נציבת קבילות הציבור של ועידת התביעות, אי...