הגשת בקשות למענקים מועידת התביעות

    Related stories:

    הכנסת מציינת 65 שנות תמיכה בני... (27 ביוני 2017) - היום קיימה הכנסת אירוע הוקרה...
    ערעורים לועידת התביעות יש משרד בלתי תלוי לשם בחינת בקשות ל...