הגשת בקשות למענקים מועידת התביעות

    Related stories:

    הארגון היורש ב-1990 העבירה הממשלה החדשה של גרמניה המאוחדת ח...
    ועידת תביעות בתקשורת... https://www.jta.org/2018/04/12/news-opinion/united...
    ניצולי שואה אוסטרים... עשורים של תמיכה אוסטרים מקבלים את פניהם של הנא...