הגשת בקשות למענקים מועידת התביעות

    Related stories:

    מזרח אירופה בעוד יוקר המחיה ממשיך לעלות במדינות מזרח אירופה, נ...
    ועידת התביעות משיקה תחרות סרטי... כחלק מפעילותה ארוכת השנים של ועידת התביעות בתחום ה...
    ZRBG כיצד לפנות מוסדות אזוריים לקצבאות אין תאריך יעד להגשת בקשה...