Related stories:

    הארגון היורש ב-1990 העבירה הממשלה החדשה של גרמניה המאוחדת ח...
    סיפורה של ניצולת השואה לוצR... החיים במהלך הסיפוח הנאצי של אוסטריה לוצ'יה ביער ...