סיפורי ניצולים: פרלה סגן

  • Share

    Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedIn

    Related stories:

    סרטונים ועידת התביעות שירותים חברתיים בברוקלין ...
    תוספת לקרן “הרצון הטוב&#... כתוצאה מהחלטות ועידת התביעות בשנים 2009 ו-2010, הנ...