Related stories:

    מיליארד דולר יועברו למימון שיר... ועידת התביעות הודיעה היום כי במסגרת שיחות המשא...
    הכנסות עתידיות נושאים לגבי הכנסות עתידיות נכון ל- 30 לספטמבר 2...