היסטוריית הקצאות

עמוד בבניה

    Related stories:

    בעקבות משא ומתן של ועידת התביע... יותר מ-16,000 ניצולי שואה ברחבי העולם, יהיו זכאים ...
    צרכים עתידיים של ניצולי שואה... סקירה של הצרכים העתידיים של הניצולים בישראל המס...