גילויים בסוביבור – צולם בתמיכת ועידת התביעות

Tracks leading to the Sobibór railway yard Photo: Jacques Lahitte

Tracks leading to the Sobibór railway yard Photo: Jacques Lahitte

** העמוד בבניה **

 

    Related stories:

    ערעורים לועידת התביעות יש משרד בלתי תלוי לשם בחינת בקשות ל...