שימור זיכרון תולדות יהודי פולין

The museum includes a stunning recreation of the wooden cupola roof of the 17th century synagogue in Gwozdziec.

The museum includes a stunning recreation of the wooden cupola roof of the 17th century synagogue in Gwozdziec.

** עמוד בבניה **

 

    Related stories:

    תהליך השבת רכוש מימוש הכנסות צורות העבודה העיקריות של הארגון הי...
    איילת מצגר מונתה לנציבת פניות ... לאחר חיפוש בינלאומי ממושך, מינתה ועידת התביעות את ...