שימור זיכרון תולדות יהודי פולין

The museum includes a stunning recreation of the wooden cupola roof of the 17th century synagogue in Gwozdziec.

The museum includes a stunning recreation of the wooden cupola roof of the 17th century synagogue in Gwozdziec.

** עמוד בבניה **

 

    Related stories:

    בעקבות מו”מ של ועידת התב... כמו כן הוסרה מגבלת הזמן להגשת בקשות לתשלום מקרן הג...