שימור זיכרון תולדות יהודי פולין

The museum includes a stunning recreation of the wooden cupola roof of the 17th century synagogue in Gwozdziec.

The museum includes a stunning recreation of the wooden cupola roof of the 17th century synagogue in Gwozdziec.

** עמוד בבניה **

 

    Related stories:

    הארגון היורש ב-1990 העבירה הממשלה החדשה של גרמניה המאוחדת ח...
    בעקבות מו”מ של ועידת התב...  כ 25,000 יוצאי אלג'יריה ששרדו את השואה יהיו מעתה ...
    דיוור לדוא”ל נא מלאו את כתובת הדוא"ל שלכם: ...