תערוכה נודדת – רומן וישניאק

    Related stories:

    ועידת התביעות משיקה תחרות סרטי... כחלק מפעילותה ארוכת השנים של ועידת התביעות בתחום ה...