תערוכה נודדת – רומן וישניאק

    Related stories:

    לראשונה אלפי יהודים אשר נמלטו ... "גם בתקופת זו של משבר כלכלי, ממשיכה ממשלת גרמניה ל...
    רשימת שמות ניצולים מקשרת בין ת... היום, יום השואה הבינלאומי, טקסים ואזכרות נערכי...