תערוכה נודדת – רומן וישניאק

    Related stories:

    סיפורי ניצולים: יצחק פרלמוטר... חיילי צה"ל בכותל לאחר שחרור ירושלים ניצול השו...
    אישור זהות מגישי בקשות לפיצויי... אישור טופס בקשה ומסמכים מצורפים טופס הבקשה והמסמכ...