מענקים לסרטים

    Related stories:

    סיפורי ניצולים: יצחק פרלמוטר... חיילי צה"ל בכותל לאחר שחרור ירושלים ניצול השו...
    תמורה ותביעות פתוחות... דיווח על רכוש שוטף/ תביעות פתוחות של הארגון היורש ...