סיוע ביתי לניצולי השואה

** העמוד בבניה**

    Related stories:

    תמורה ותביעות פתוחות... דיווח על רכוש שוטף/ תביעות פתוחות של הארגון היורש ...
    מידע נוסף אודות תוכניות פיצויי... ועידת התביעות הוקמה ב-1951 ע"י עשרים-ושלושה ארגוני...