Related stories:

    מי זכאי קרן מרכז ומזרח אירופה מיועדת אך ורק למי שמתגורר כי...
    לראשונה אלפי יהודים אשר נמלטו ... "גם בתקופת זו של משבר כלכלי, ממשיכה ממשלת גרמניה ל...