תוכניות המנוהלות על ידי ממשלת גרמניה

    Related stories:

    ועידת התביעות החלה בתשלום פיצו... child-survivor-fund ועידת התביעות הודיעה היום ...
    שחזור גטו וורשה בקיבוץ יד מרדכ... A new exhibit at Yad Mordechai shows the interior...