פנסיה סוציאלית מגרמניה ZRBG

תשלומים מגרמניה – קצבת הגטאות

היסטוריה

קצבאות הביטוח הלאומי הגרמני קיימות מאז שנת 1997, עבור ניצולי שואה שהועסקו תמורת שכר מסוים בתקופת שהותם בגטאות הנאצים, שהיו מקושרים לרייך השלישי. ב-2002 הורחב החוק, שנודע בראשי התיבות ZRBG .
למרות שועידת התביעות אינה מעורבת בניהול הקצבה הקרויה פנסיית הגטאות, היא מסייעת לניצולים בהבנת התוכנית ותקנותיה המורכבות. בנוסף לכך, ועידת התביעות מנטרת בקפידה את יישום החוק על ידי רשת הביטוח הלאומי הגרמנית, ועושה מאמצים לשיפור התוכנית.
ועידת התביעות עובדת לצורך כך עם ממשלות ארה”ב וישראל. ועידת התביעות נפגשה עם משרד הבריאות והרווחה הגרמני מספר פעמים, במטרה להביע את דאגתה לגבי יישום החקיקה. חילופי הדברים הובילו למספר מוגבל של תוצאות חיוביות, אולם נותרו נושאים חשובים ללא פתרון. צתוך 70,000 מגישי בקשות, 61,000 נדחו. מספר החלטות שהתקבלו בבית המשפט הגבילו את אפשרותם של מגישי הבקשות לקבל תשלום.
אבל בשנת 2009, אפשרו קביעות חדשות של בית המשפט הפדרלי בגרמניה (Bundessozialgericht) לבדוק מחדש תביעות שהגישו עשרות אלפי ניצולי שואה לקבלת קצבת גטאות, ונדחו בעבר. לאחר החלטה זו של בית המשפט משנת 2009, דרשה ועידת התביעות לבצע בדיקה מזורזת של בקשות אלה. כ-56,000 בקשות של ניצולי שואה שנדחו בעבר נבדקו מחדש על ידי מערכת הקצבאות הגרמנית.
מועצת הקצבאות הלאומית הודיעה שבהתאם לקביעת בית המשפט, מגישי בקשות שיימצאו זכאים לקצבה יקבלו אותה רטרואקטיבית מה-1 בינואר 2005.

 

מצב התביעות שנפתחו מחדש

לקבלת תשלום מהביטוח הלאומי הגרמני בגין עבודה בגטאות

 

סה”כ תיקים שנפתחו מחדש טופלו* אושרו דחיות ראשוניות דחיות ללא פתרון*
15 ביולי 2011 56,753 54,506 23,818 2,368 28,320
15 באפריל 2011 56,753 51,399 21,229 1,587 28,583
15 בינואר 2011 56,753 18,279 651 23,981
15 בספטמבר 2010 56,616 53,013 12,250 3,735 59 12,134
15 באוגוסט 2010 56,490 49,433 10,585 3,303 14 9,680
15 ביולי 2010 56,441 46,575 8,893 3,008 6,670
15 ביוני 2010 56,432 44,106 8,136 2,750 5,231
15 במאי 2010 56,432 32,773 6,651 2,491 4,307

*כולל דחיית החלטה ותביעות שנסגרו לאחר שנכשלו נסיונות ליצור קשר עם התובעים או יורשיהם החוקיים

 

בקשות חדשות (נכון ל-15 ביולי 2011)

 

התקבלו 17,587
אושרו 7,137
נדחו 2,589
ללא פתרון 2,399
פתוחות 5,462

הגנה על מקבלי קצבאות הגטאות בישראל מפני פגיעה בזכאותם להטבות סוציאליות

תקנה 17(13) לתקנות בנושא השלמת הכנסה (תיקון 2003) מוציאה את תשלומי ה-ZRBG מחישוב הזכאות להשלמת הכנסה מהביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי פרסם את הגרסה המעודכנת של התקנה ב:

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=”346259 .

סעיף 224 (ד)(3)(ב) של חוק הביטוח הלאומי (תיקון 129, התשע”א – 2011), מוציא את תשלומי ה-ZRBG מחישוב הזכאות לגמלת סיעוד ממוסדות הביטוח הלאומי. התיקון הזה, שנעשה לאחרונה, אושר בכנסת ב-3 באוגוסט 2011 ופורסם באתר הכנסת:

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/18/3/405_3_2.rtf .

תקנה 4.8 – 3.1.2 (2) ה לתקנות העובדים הסוציאליים (תיקון התש”ע-2009) מוציא כל קצבה הקשורה לשואה, כולל קצבאות ZRBG, מחישובים הקשורים להשתתפות בתשלום מטעם משרד הרווחה עבור השמת זקנים במעונות. הגרסה המעודכנת של התקנה מתפרסמת באתר משרד הרווחה:

http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/פרק%204-%20טיפול%20בזקנים/4_8.pdf

 ועידת התביעות אינה מעורבת בניהול, יישום או טיפול בבקשות לקבלת קצבת הגטאות או קרן הגטאות. המידע המוצג בזאת מיועד לצורכי הסברה בלבד, אך ורק כהנחיה כללית. המידע אינו מיועד לשמש כעצה משפטית. זהו סיכום של מספר נושאים, ואינו מהווה הצהרה מוחלטת או מלאה לגבי התוכניות והמדיניויות של הארגונים או הממשלות המוזכרים בזאת. המידע אינו מתייחס לצרכים, לאינטרסים או לנסיבות המיוחדים של כל אדם ואדם. מצבים פרטניים משתנים זה מזה, ואנו ממליצים לכם לקבל מידע אישי. אנשים המחפשים מידע ספציפי לגבי תוכנית מסוימת, מוזמנים ליצור קשר עם התוכנית הרלוונטית או להיוועץ במחלקת הרווחה או בנציגי מרכז הסיוע. ועידת התביעות אמנם מספקת מידע כללי למספר מרכזי סיוע, אולם כל מרכז כזה אחראי בלעדית על הייעוץ שהוא מספק. למיטב ידיעתנו, מידע זה היה נכון בתאריך כתיבת מסמך זה, והוא עשוי להשתנות לאחר תאריך זה, 5 באוקטובר 2011.