ZRBG כיצד לפנות

מוסדות אזוריים לקצבאות

אין תאריך יעד להגשת בקשה לקצבת גטאות

באתר זה ניתן להוריד את טופס הבקשה לקצבת גטאות, באנגלית ובגרמנית. הטפסים קיימים עבור פונים חדשים ועבור אלמנים/ות של ניצולי שואה זכאים. מגישי הבקשות יכולים ליצור קשר עם ה- DRV-Bund בברלין (מערכת הביטוח הפנסיוני הגרמנית) כדי לבקש לבדוק את הקצבאות שלהם, או לבקש להגיש בקשה מחדש.

כתובת:

Deutsche Rentenversicherung Bund
10704 Berlin

פרטים ליצירת קשר:

טלפון: שאלות בנושא קצבת הגטאות ZRBG: +49/(0)30-20247780

מרכזייה: +49/(0)30/ 865-0
פקס: +49/(0)30/ 865 27240
דוא”ל: drv@drv-bund.de

לקבלת רשימה מלאה של המוסדות האזוריים בנושא קצבאות, בקרו באתר: www.deutsche-rentenversicherung.de

להלן רשימה מעודכנת של חלק מהארגונים האזוריים הרלוונטיים לניצולי שואה. שימו לב: קצבאות זרות מחולקות לפי תנאי מדינת המגורים הנוכחית:

DRV Bund
+ 49 (0)30-20247780
הרשות הרלוונטית לכל המדינות

שיחות נענות באנגלית, פולנית ורוסית

 

DRV Rheinland
לשיחות מקומיות 08000-100048013
לשיחות מחוץ למדינה + 49 (0)211-937-0
הרשות הרלוונטית במיוחד לאנשים המתגוררים בבלגיה, צ’ילה וישראל 
DRV Nord
+ 49 (0)40-5300-0
הרשות הרלוונטית במיוחד לאנשים המתגוררים בדנמרק, אסטוניה, פינלנד, אנגליה, קנדה, לטביה, ליטא, נורבגיה, שבדיה וארה”ב 
DRV Rheinland-Pfalz
+ 49 (0)6232-17-2459
הרשות הרלוונטית במיוחד לאנשים המתגוררים בצרפת ולוקסמבורג 
DRV Bayern Süd
+ 49 (0)871-81-2154
הרשות הרלוונטית במיוחד לאנשים המתגוררים באוסטריה, סלובקיה והרפובליקה הצ’כית
DRV Mitteldeutschland
+ 49 (0)361-482-4000
הרשות הרלוונטית במיוחד לאנשים המתגוררים בהונגריה
DRV Knappschaft-Bahn-See
+ 49 (0)234-304-23001
הרשות הרלוונטית לאנשים מכל המדינות

ועידת התביעות אינה מעורבת בניהול, יישום או טיפול בבקשות לקבלת קצבת הגטאות או קרן הגטאות. המידע המוצג בזאת מיועד לצורכי הסברה בלבד, אך ורק כהנחיה כללית. המידע אינו מיועד לשמש כעצה משפטית. זהו סיכום של מספר נושאים, ואינו מהווה הצהרה מוחלטת או מלאה לגבי התוכניות והמדיניויות של הארגונים או הממשלות המוזכרים בזאת. המידע אינו מתייחס לצרכים, לאינטרסים או לנסיבות המיוחדים של כל אדם ואדם. מצבים פרטניים משתנים זה מזה, ואנו ממליצים לכם לקבל מידע אישי. אנשים המחפשים מידע ספציפי לגבי תוכנית מסוימת, מוזמנים ליצור קשר עם התוכנית הרלוונטית או להיוועץ במחלקת הרווחה או בנציגי מרכז הסיוע. ועידת התביעות אמנם מספקת מידע כללי למספר מרכזי סיוע, אולם כל מרכז כזה אחראי בלעדית על הייעוץ שהוא מספק. למיטב ידיעתנו, מידע זה היה נכון בתאריך כתיבת מסמך זה, והוא עשוי להשתנות לאחר תאריך זה, 5 באוקטובר 2011.