Related stories:

    מזרח אירופה בעוד יוקר המחיה ממשיך לעלות במדינות מזרח אירופה, נ...
    רכוש משפחת ורטהיים...   תמונה של כלבו ורטהיים המקורי בלייפציגר ...