מה אנחנו עושים

  • העבודה שלנו

    ועידת התביעות ונותנת לתשלומי פיצויים וסיוע לקורבנות רדיפה נאצית ולחזרתו של והשבת רכוש לנכס בבעלות יהודי. אנו לנהל תוכניות תגמול פרטניות לקורבנות נאצים. אנחנו לממן שירותים חברתיים המסייעים קורבנות קשישים, נזקקים נאצים, ולהקצות כספים מוגבלים לתמיכה בשואת חינוך, תיעוד ומחקר. אנו להתאושש רכוש יהודי ללא דורש במזרח גרמניה לשעבר, ולהשתמש בתמורה בעיקר כדי לספק שירותים חברתיים חיוניים לקורבנות שואה ברחבי העולם.