היסטוריית הקצאות

עמוד בבניה

    Related stories:

    הדרך להשמדה: מאגר המידע של רכב... Skopje, Yugoslavia, Jews about to board a deporta...
    צפון אמריקה יוסף שר, 89, ניצול שואה, היה לכוד בדירתו בניו אורל...