סיוע ביתי לניצולי השואה

** העמוד בבניה**

    Related stories:

    80000 ניצולי שואה החיים בבריה&... בעקבות משא ומתן עם ועידת התביעות הסכימה ממשלת גרמנ...