נושאים פתוחים

למרות ההצלחות האחרונות בליברליזציה של אמות מידה מסוימות למצוקה, סעיף 2 ולכספי CEE, נותרו סוגיות פתוחות וועידת התביעות ממשיכה להילחם למען הכללת ניצולי שואה אשר:

· היו בגדודי עבודות הכפייה במחנות ריכוז שלא הוכרו עד היום ככאלה, על ידי גרמניה;

· היו נתונים לרדיפה במשך פרקי זמן פחותות מכפי שמצוין כיום;

· היו מרותקים לגטאות פתוחים;

· יש להם הכנסה נוסף על תקרת ההכנסה כיום (לצורך הקרן לפי סעיף 2);

· היו אזרחים של מדינות מסוימות במזרח אירופה וחיו במסתור או בזהות מזויפת וקיבלו תשלומים קטנים כחלק מן ההסכמים הכוללים של מדינותיהם עם גרמניה המערבית.

ועידת התביעות תמשיך במשא ומתן להגדלת הסכום של תשלומי CEEF בכל המדינות כדי להשוות את תשלומים מקרן סעיף 2.

נוסף על כך, ועידת התביעות לוחצת לפתרון סוגיית הפונים לקרן המצוקה שלא היו מסוגלים לעמוד באמות המידה לזכאות בזמן הפנייה ורוצים לפנות מחדש לקבלת תשלום ואת הקמתה של קרן מצוקה לתושבי מזרח אירופה וברית המועצות לשעבר אשר לא היגרו למערב ואינם זכאים אפוא לתשלום מקרן המצוקה.

ועידת התביעות ממשיכה גם במשא ומתן על סידרה של סוגיות מנהליות המתייחסות לתוכניות אלה.