הנחיות כלליות

הנחיות כלליות למענקים מוסדיים

הנחיות כלליות למענקי חקר השואה ופרסומים

הנחיות ספציפיות לפרויקטים בתחום ההון בישראל

הנחיות ספציפיות לחינוך בנושא השואה ולפרויקטים לימודיים

הנחיות ספציפיות לפרויקטים בהכשרת מחנכים

 
דילוג לתוכן