הגשת בקשות למענקים מועידת התביעות

    Related stories:

    ועידת התביעות קוראת להגברת מאמ... עם הודעתו של המוזיאון לאמנויות בברן כי יקבל את...
    הודעה: הצוות בגרמניה... הודעה זו היא למטרת קבלת מידע היסטוריוני בלבד. נא ל...