מדיניות להגנת פרטיות

הועידה לתביעות יהודיות חומריות כנגד גרמניה (The Conference on Jewish Material Claims Against Germany) ("ועידת התביעות", "אנו"), תאגיד ללא כוונת רווח מניו יורק, מכירה בכך שהגנת הנתונים האישיים שלכם ופרטיותכם באינטראקציה עימנו או בשימוש באתרנו חשובה לנו מאוד.

הודעת פרטיות זו מפרטת אילו נתונים אישיים אנו אוספים, כיצד אנו אוספים אותם, כיצד אנו משתמשים בהם ומהן זכויותיכם בנוגע לאופן בו אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלכם. אנו מחויבים להגנה על הנתונים האישיים שלכם כבקרי הנתונים, בהתאם לחובותינו לפי התקנה הכללית להגנת נתונים ("GDPR").

בנוסף, אנא עיינו ב"מדיניות העוגיות" שלנו להלן למידע נוסף בנוגע לנתונים שאנו אוספים כאשר אתם נכנסים לאתרנו ובנוגע לאופן עיבודו.

האתר שלנו כולל קישורים לעמודים ולאתרים של צדדי ג' שאינם בשליטתנו ואינם כפופים להודעת פרטיות זו ("אתרי צד ג'"). במידה ותיכנסו לאתרי צד ג' דרך קישורים אלה, מפעילי אתרים אלה עלולים לאסוף מכם נתונים אישיים שישמשו אותם בהתאם להודעת הפרטיות שלהם, העלולה להיות שונה משלנו. אנו ממליצים לכם לעיין בהודעות הפרטיות של אתרי צד ג' אלה, למידע באשר לאופן איסוף הנתונים האישיים שלכם, לשימוש בהם ולהעברתם.

1.איסוף נתונים אישיים, השימוש בהם והעברתם

אנחנו מפרטים להלן , בצורה של טבלה, את התיאור של סוגי הנתונים האישיים שאנו אוספים, את המקורות מהם אנו אוספים אותם, כיצד בכוונתנו להשתמש בנתונים האישיים שלכם ומהם הנימוקים החוקיים עליהם אנו מסתמכים בעשותנו כן. אנו מעבדים את קטגוריות הנתונים האישיים הבאות:

 • פרטי קשר, לרבות שמכם הפרטי ושם המשפחה שלכם, כתובת דואר, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, העדפות לשליחת דואר ופרטי קשר אחרים שתמסרו בתקשורת עימנו.
 • פרטי תקשורת, כגון תוכן התקשורות והתכתובות בינינו בדוא"ל, או באופן אחר.
 • נתוני תוכנית ועידת התביעות, הכוללים:
  • מידע אישי כללי, כגון תאריך לידה ומספרי תעודות מזהות.
  • נתונים דמוגרפיים, כגון מגדר, דת, מדינה ועיסוק
  • נתונים אתניים/גזעיים
 • נתוני בריאות משמעם מידע לגבי בריאותכם הגופנית והמנטאלית, כגון עבר רפואי ומידע אחר הכלול בהסכמה רפואית שניתנה ביחס לתוכנית של ועידת התביעות.
 • נתוני היסטוריית רדיפה, כגון מידע בנוגע לרדיפה שחוויתם במהלך המלחמה
 • נתונים פיננסיים, כגון פרטי חשבון ונתוני עסקאות נלווים.
 • מידע מזהה אחר, כגון כתובת ה-IP שלכם ומידע אחר שמכשירכם מנגיש לנו.

לתשומת לבכם, בהתאם למטרה לשמה אנו משתמשים בנתונים האישיים שלכם, ייתכן ונסתמך על יותר מנימוק חוקי אחר לעיבוד הנתונים. התנאים הרלוונטיים לעיבוד הינם:

 • הסכמה: הסכמתכם לכך שנעבד את הנתונים האישיים שלכם למטרה מפורטת אחת או יותר (סעיף 6(1)(a) וסעיף 9(2)(a) ל-GDPR);
 • חוזה: משמעו שעיבוד הנתונים האישיים נחוץ לכריתת חוזה עימכם או לביצועו (סעיף 6(1)(a) ל-GDPR);
 • חובות חוקיות: משמען שעיבוד הנתונים האישיים נחוץ לנו לעמידה בחובות החוקיות המוטלות עלינו (סעיף 6(1)(c) ל-GDPR);
 • אינטרס לגיטימי: משמעו האינטרס העסקי הלגיטימי שלנו (סעיף 6(1)(f) ל-GDPR) של ניהול יחסינו עימכם וביצוע תוכניות הקשר שלנו;
 • פעילויות לגיטימיות של גוף או עמותה ללא כוונת רווח: משמען עיבוד המבוצע על ידי גוף, עמותה או התאגדות ללא כוונת רווח בנוגע למטרותיהם (סעיף 9(2)(d) ל-GDPR); וכן
 • אינטרס ציבורי משמעותי משמעו שהעיבוד נחוץ לאור אינטרס ציבורי משמעותי (סעיף 9(2)(h) ל-GDPR).

במידה ויש לכם שאלות, צרו עימנו קשר בכתובת הדוא"ל המופיעה בסעיף 11 'צרו קשר' להודעה זו.

כאשר אנו מסתמכים על הסכמתכם כנימוק החוקי לעיבוד הנתונים האישיים שלכם, אתם זכאים לסגת מהסכמתכם בכל עת שהיא (למידע נוסף בנושא זה, עיינו בסעיף 5(8) זכות נסיגה להלן).

אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלכם למטרות שאינן המטרות המנויות להלן. אם כן, ניידע אתכם באשר למטרה בהתאם לתקנות ולחוקים תקפים.

שימושמקור הנתונים האישייםקטגוריות נתונים אישייםנימוק חוקיאינטרסים לגיטימיים
עבודת קשר לתמיכה במטרותינו
יצירת קשר עבור תוכניותינו או תוכניות נלוותבקשות פיצוי שהוגשו לנו בעבר
 • פרטי קשר
 •  אינטרסים לגיטימיים

 • הסכמה
קידום המשימה שלנו לספק מידה של  צדק לקורבנות השואה היהודים ולספק להם את הטיפול הטוב ביותר, הינו אינטרס לגיטימי שלנו
לספק לכם את העלון שלנו ומידע קידומי אחרהאינטראקציה הישירה שלכם עם אתרנו
 • פרטי קשר
 • הסכמה
____________________
פרסום סיפורים אישיים, תמונות/סרטונים להשכלה, לקשר ולמטרות קידום כלליותהאינטראקציה הישירה שלכם עימנו
 • פרסום סיפורים אישיים, תמונות/סרטונים להשכלה, לקשר ולמטרות קידום כלליות
 • הסכמה
_____________________
בנוגע לתוכניות ועידת התביעות
שקילת בקשתכם למענק או למלגהדרך פורטל באתרנו או פלטפורמת בקשת מענק
 • פרטי קשר

 • נתונים פיננסיים
 • אינטרסים לגיטימיים
האינטרס המשותף שלנו הינו הערכת בקשתכם למענק מועידת התביעות
שקילת ארגונכם לבקשת מענקדרך פורטל באתרנו או פלטפורמת בקשת מענק
 • פרטי קשר
 • אינטרסים לגיטימיים
האינטרס המשותף שלנו הינו הערכת בקשת ארגונכם למענק מועידת התביעות
עיבוד בקשתכם להשתתף בתוכניות רווחה סוציאליות במימון ועידת התביעות (הכוללות טיפול ביתי, חברה, שירותי חירום ושירותי רווחה סוציאלית אחרים)האינטראקציה הישירה שלכם עם סוכנות לשירותים סוציאליים, המשתפת אותנו במידע.
 • פרטי קשר

 • נתוני תוכנית ועידת התביעות

 • נתוני אימות נתוני בריאות –לטיפול ביתי בלבד

 • נתונים פיננסיים

 • נתונים על היסטוריית רדיפה
 • הסכמה (עבור נתונים אישיים רגישים)

 • חוזה

 • אינטרסים לגיטימיים

 • פעילויות לגיטימיות של גוף ללא כוונת רווח

 • אינטרס ציבורי משמעותי
האינטרס המשותף שלנו הינו ניהול בקשתכם לתוכניות רווחה סוציאליות במימון ועידת התביעות
עיבוד הערכות מורה בנוגע למענקי חינוך הכשרת מורה מוועידת התביעותהאינטראקציה הישירה שלכם עם מוסד להכשרת מורים, המשתף אותנו במידע.
 • פרטי קשר
 • אינטרסים לגיטימיים
האינטרס המשותף שלנו הינו הערכת מורים בנוגע למענקי חינוך הכשרת מורה מוועידת התביעות
שקילה ועיבוד בקשתכם לפיצוי או לתוכנית פיצוי אחרתהאינטראקציה הישירה שלכם עמנו ועם כל אחת מתוכניות ועידת התביעות שלנו
 • פרטי קשר

 • נתוני תוכנית ועידת התביעות

 • נתוני אימות

 • נתוני בריאות

 • נתונים פיננסיים

 • נתונים על היסטוריית רדיפה
 • חוזה

 • הסכמה (עבור נתונים אישיים רגישים)

 • אינטרסים לגיטימיים

 • פעילויות לגיטימיות של גוף ללא כוונת רווח
האינטרס המשותף שלנו הינו לעבד ולנהל את הבקשה שלך לפיצויים או תוכנית פיצויים אחרת
מענה לביקורות של משרד האוצר הגרמני/משרד הביקורת הפדראלי הגרמני, גופי רגולציה או גופים ממשלתיים אחרים או דרישות חוקיות אחרותרשומות פיצוי, רשומות מענק
 • פרטי קשר

 • פרטי תקשורת

 • נתוני בריאות

 • נתוני תוכנית ועידת התביעות

 • נתוני אימות

 • נתונים פיננסיים

 • נתונים על היסטוריית רדיפה
 • חוזה

 • חובות חוקיות

 • הסכמה (עבור נתונים אישיים רגישים)

עריכת ביקורות לגבי הסוכנויות שלנו (כלומר מוסדות מקבלי מענק)ישירות ממקבל המענק
 • פרטי קשר

 • נתוני תוכנית ועידת התביעות

 • נתוני בריאות

 • נתונים פיננסיים

 • נתונים על היסטוריית רדיפה
 • חוזה

 • חובות חוקיות

 • הסכמה (עבור נתונים אישיים רגישים)
תגובה לבירורים של משרד האוצר הגרמני/משרד הביקורת הפדראלי הגרמני, גופי רגולציה או גופים ממשלתיים אחרים, או דרישות חוקיות אחרותרשומות פיצוי, רשומות מענק
 • פרטי קשר

 • נתוני תוכנית ועידת התביעות

 • נתונים על היסטוריית רדיפה
 • חובות חוקיות חוזה

בירורים כלליים
טיפול בבקשותיכם ובשאלותיכם בנוגע לבקשת הפיצוי שלכם או לתוכניות פיצוי אחרות ולשירותי רווחה סוציאליים אחריםהאינטראקציה הישירה שלכם עימנו ועם מחלקת השירותים שלנו, בקשת הפיצוי שלכם, מידע מסוכנות השירות הסוציאלי שלכם.
 • פרטי קשר

 • פרטי תקשורת

 • נתוני תוכנית ועידת התביעות
 • חובות חוקיות

 • חוזה
האינטרס הלגיטימי המשותף שלנו הינו שנגיב לבירורים שלכם
מענה על בקשותיכם בנוגע לזכויותיכם להגנת נתוניםהאינטראקציה הישירה שלכם עימנו
 • פרטי קשר

 • פרטי תקשורת
 • חובות חוקיות
אתר האינטרנט
שיפור חווייתכם באתר האינטרנט שלנו ובפלטפורמות המדיה החברתית שלנועוגיות
 • מידע מזהה אחר
 • אינטרס לגיטימי
האינטרס הלגיטימי המשותף שלנו הינו שיפור חווייתכם באתרינו
ניהול פנימי
עיבוד תשלומים בנוגע לספקים, לקבלנים עצמאיים ולחברות שירות אחרותבמישרין מהספק, מהקבלן העצמאי או מהחברה
 • פרטי קשר

 • נתונים פיננסיים

 • מספרי זיהוי
 • חוזה

 • חובות חוקיות
ניהול יעיל והולם של ועידת התביעות. בכך נכללים ניהול מצבנו הפיננסי, יכולתנו העסקית, תכנון, הוספה ובדיקה של מערכות ותהליכים, ניהול תקשורת, ממשל תאגידי וביקורתמכל המקורות הרשומים לעיל
 • פרטי קשר

 • נתוני תוכנית ועידת התביעות

 • נתונים פיננסיים
 • אינטרסים לגיטימיים

 • חובות חוקיות

האינטרס הלגיטימי המשותף שלנו הינו ניהול יעילות פעילותנו; וציות לכללים ולתקנות מהרגולטורים
ניהול הדירקטוריון שלנומהדירקטוריון
 • פרטי קשר

 • פרטי תקשורת
 • חוזה

 • אינטרסים לגיטימיים

האינטרס הלגיטימי המשותף שלנו הינו לנהל את מערכת היחסים שלנו

2. נמענים

על מנת לעמוד במטרותינו המפורטות בטבלת השימוש בנתונים, אנו עשויים לחלוק את הנתונים האישיים שלכם עם קטגוריות הנמענים הבאות:

 • ספקי שרות IT;
 • סוכניות רווחה סוציאלית בכל רחבי העולם;
 • ארגונים מקבלי מענק;
 • רשויות ממשלה (בעיקר ממשלת גרמניה);
 • ארכיונים היסטוריים;
 • בנקים;
 • יועצים משפטיים;
 • מבקרים;
 • חברות טלקומוניקציה ושירותי דיוור; וכן
 • ספקים או ספקי שירות אחרים.

אנו דורשים מכל צדדי ג' המעבדים נתונים אישיים מטעמנו לכבד את אבטחת הנתונים האישיים שלכם ולנהוג בהם בהתאם לחובותיהם החוזיות.

ייתכן שנצטרך לשתף את הנתונים האישיים שלכם עם נמענים נוספים על הנמענים לעיל. אם כן, ניידע אתכם על השינוי בהתאם לתקנות ולחוקים התקפים.

3. במידה שלא תמסרו נתונים אישיים

כאשר עלינו לאסוף נתונים אישיים בהתאם לחוק או לתנאי החוזה עמכם, במידה שלא תמסרו את הנתונים במועד המבוקש, ייתכן שלא נוכל לבצע את החוזה שכרתנו איתכם או שאנו מנסים לכרות איתכם. אם כך, ייתכן שניאלץ לבטל מימון או שירותים שאתם מקבלים במסגרת תוכנית של ועידת התביעות.

4. העברת בינלאומית של נתונים אישיים

לאור טבעו הגלובאלי של העסק שלנו, ייתכן שנצטרך להעביר את הנתונים האישיים שלכם למדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, כגון ארה"ב, ישראל וכל מדינה אחרת בה יש לנו סוכנות רווחה סוציאלית המעבדת את הנתונים שלכם.

הוועדה האירופית (European Commission) מכירה בישראל כמדינה המספקת רמת הגנה הולמת על נתונים אישיים, כלומר שניתן להעביר לישראל נתונים אישיים מבלי להידרש להגנות נוספות.

בהעברות למדינות שחוקי הגנת הנתונים שלהם אינם מספקים את אותה רמת הגנה כמו החוקים האירופיים, אנו מיישמים הגנות הולמות כגון סעיפי הגנת נתונים סטנדרטיים שאימצה הוועדה האירופית (במידת הצורך) ודרישת שימוש באמצעי אבטחת מידע טכניים וארגוניים הולמים. הינכם רשאים ליצור קשר עם אחראי הגנת הנתונים כדי לקבל מידע נוסף על ההגנות בהן אנו נוקטים בנוגע להעברות אלה. עותק מהסעיפים החוזיים הסטנדרטיים נגיש בכתובת https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

5. זכויותיכם בנוגע לנתונים אישיים

אתם מחזיקים בזכויות הבאות בנוגע לנתונים האישיים שלכם המצויים בחזקתנו:

 • זכות גישה

ביכולתכם לבקש את פרטי הנתונים האישיים שלכם המצויים בחזקתנו. אנו נאשר האם אנו מעבדים את הנתונים האישיים שלכם ונגלה מידע נוסף, לרבות קטגוריות הנתונים, מקורותיהם, מטרת העיבוד והנימוק החוקי לו, תקופת ההחזקה הצפויה וההגנות בנוגע להעברות נתונים למדינות מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, בכפוף למגבלות המפורטות בתקנות ובחוקים התקפים. נמסור לכם עותק מהנתונים האישיים שלכם בלא עלות, אולם ייתכן ונגבה מכם תשלום לכיסוי העלויות המנהלתיות שלנו במידה ותבקשו עותקים נוספים מאותו מידע.

 • זכות תיקון

אנו נציית לבקשתכם לתקן חלקים לא מדויקים או חלקיים בנתונים האישיים שלכם, אף שייתכן שנצטרך לאמת את דיוק המידע החדש שתמסרו לנו.

 • זכות להישכח

לבקשתכם, נמחק את הנתונים האישיים שלכם בהקדם אם:

 • אין עוד צורך בהחזקת הנתונים האישיים שלכם;
 • תיסוגו מההסכמה שהיוותה את הנימוק לעיבוד הנתונים האישיים שלכם;
 • תתנגדו לעיבוד הנתונים האישיים שלכם כמפורט בסעיף 5(6) להלן; ולא יהיה נימוק לגיטימי גובר לעיבוד זה;
 • הנתונים האישיים עובדו בניגוד לחוק; או
 • עלינו למחוק את הנתונים האישיים כדי לעמוד בחובותינו החוקיות.

נסרב לבקשתכם למחיקה, במידה ועיבוד הנתונים האישיים שלכם נחוץ:

 • לעמידה בחובותינו החוקיות;
 • לניהול תביעה חוקית;
 • לאיתור וניטור של הונאה; או
 • לביצוע משימה לטובת הציבור.

לתשומת לבכם, גם במידה ונפסיק את כל תקשורות השיווק, ייתכן ותמשיכו לקבל מאיתנו תקשורות מנהליות.

 • זכות להגבלת עיבוד הנתונים האישיים שלכם

לבקשתכם, נגביל את עיבוד הנתונים האישיים שלכם אם:

 • תערערו על דיוק הנתונים האישיים שלכם;
 • הנתונים האישיים שלכם עובדו בניגוד לחוק ותבקשו להגביל את העיבוד במקום למחוק את הנתונים האישיים שלכם;
 • לא נצטרך עוד לעבד את הנתונים האישיים שלכם, אולם אתם תצטרכו אותם בנוגע לתביעה משפטית; או
 • תתנגדו לעיבוד בכפוף לווידוא האם קיים נימוק לגיטימי גובר לעיבוד זה.

יתכן שנמשיך לאחסן את הנתונים האישיים שלכם בהיקף הנדרש כדי לוודא שבקשתכם להגבלת העיבוד תכובד בעתיד.

 • זכות לניידות נתונים

לבקשתכם, נמסור לכם בלא עלות את הנתונים האישיים שלכם בפורמט מובנה, נפוץ וקריא למכונה, אם:

 • סיפקתם לנו נתונים אישיים;
 • עיבוד הנתונים האישיים שלכם מבוסס על הסכמתכם או נדרש לביצוע חוזה; או
 • העיבוד מבוצע באמצעים אוטומטיים.
 • זכות להתנגד

במידה ואנו מעבדים את הנתונים האישיים שלכם בהתאם לאינטרס לגיטימי שלנו (או של צד ג'), אתם זכאים להתנגד לעיבוד זה בנימוק הנוגע למצבכם הספציפי במידה ואתם מרגישים שהוא פוגע בזכויות ובחירויות היסוד שלכם. אנו נציית לבקשתכם, אלא אם יש לנו נימוק לגיטימי לעיבוד, הגובר על זכויותיכם ועל חירויותיכם, או כאשר העיבוד מבוצע בנוגע לביסוס תביעות חוקיות, להפעלתן או להגנה כנגדן.

 • זכות לא להיות כפופים להחלטות המבוססות על עיבוד אוטומטי בלבד

אתם לא תהיו כפופים להחלטות בעלות השפעה חוקית או השפעה משמעותית דומה (לרבות יצירת פרופיל) המבוססות אך ורק על עיבוד אוטומטי של הנתונים האישיים שלכם, אלא אם נתתם לנו את הסכמתכם המפורשת או כאשר הן נחוצות לחוזה עימנו.

 • זכות לסגת מהסכמה

אתם זכאים לסגת מכל הסכמה שנתתם לנו בעבר בכל עת שהיא. לתשומת לבכם, במקרה של נסיגה מהסכמה ייתכן שלא תוכלו לקבל הטבות מסוימות במסגרת תוכנית של ועידת התביעות.

 • זכות להתלונן בפני רשות פיקוח

במידה ואינכם מרוצים מתגובתנו, אתם זכאים להתלונן או לבקש ייעוץ מרשות פיקוח ו/או להגיש נגדנו תביעה בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט.

במידה ותרצו ליצור עימנו קשר בנוגע להפעלת זכויותיכם האמורות לעיל, אנא כתבו לנו לכתובת הדוא"ל או הדואר המופיעות בסעיף 11 'צרו קשר' בהודעה זו. אנו נגיב לבקשתכם בכתב בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-30 יום מקבלתה.

אלא אם צוין אחרת, לא נגבה מכם תשלום בנוגע להפעלת זכויותיכם. ככל האפשר, ניידע את נמעני הנתונים האישיים שלכם בנוגע לשינוי בנתונים האישיים שלכם, למחיקתם ו/או להגבלת עיבודם.

לתשומת לבכם, במידה ותחליטו להפעיל את זכויותיכם בהתאם לסעיפי משנה (3) ו-(8), בהתאם לתגובתנו, ייתכן והדבר יוביל להפסקת תשלומים או שירותי טיפול ביתי.

6. תקופת החזקה

אנו מחזיקים במידע שלכם כל עוד הוא נחוץ לעמידה במטרותינו דלעיל, ולמשך הזמן הנחוץ לעמידה בדרישות חוק, מיסוי או דיווח.

איננו מחזיקים במידע האישי שלכם למעלה מפרק הזמן הנחוץ למטרות חוקיות ולמטרת מחקר היסטורי.

7. אבטחה

ברשותנו מערכת ניהול לתיקון ולמניעת גישה לא מורשית, אובדן, הרס, זיוף וזליגת נתונים אישיים, וכן אמצעים טכניים וארגוניים הולמים לטיפול בסיכונים אלה, כמפורט להלן. אמצעים אלה נועדו לשימור תקני הגנת הנתונים שלנו ולווידוא שברשותנו ההגנות הנחוצות לעיבוד נתונים אישיים.

 • מניעת חדירה ואיתורה באופן פעיל.
 • בקרות גישת משתמשים מבוססות כללים, פיזיות ומערכתיות.
 • הפרדת תחומי אחריות.
 • בקרות כניסת נתונים.
 • בקרות זמינות נתונים.
 • הצפנת נתונים.
 • תשתיות IT יתירות.

8. ילדים

אנו לא אוספים נתונים אישיים מילדים שטרם מלאו להם 16, או הגיל המינימאלי המקביל בתחום השיפוט הרלוונטי, ללא הסכמת הורה או אפוטרופוס. במידה ונגלה שאספנו בטעות נתונים אישיים באיחוד האירופי מילד שטרם מלאו לו 16, או הגיל המינימאלי המקביל בתחום השיפוט הרלוונטי, ללא הסכמת הורה או אפוטרופוס, נסיר את נתוניו האישיים של ילד זה מרשומותינו בהקדם האפשרי. במידה והינכם הורה או אפוטרופוס וברצונכם לדעת איזה מידע אנו מחזיקים לגבי ילדכם, או להפעיל זכות מזכויות הגנת הנתונים של ילדכם, אנא כתבו לנו לכתובת הדוא"ל המופיעה בסעיף 11 'צרו קשר' להודעה זו.

9. אחריות

אנו אחראים לכל ההגנות המיושמות בנוגע לעיבוד נתונים אישיים, ומחזיקים רשומה אלקטרונית של כל פעילויות עיבוד הנתונים האישיים.

10. עדכונים

הודעת פרטיות זו עשויה להתעדכן על מנת לשקף שינויים במדיניות עיבוד הנתונים האישיים שלנו. במקרה של שינוי מהותי בהודעת פרטיות זו, ניידע אתכם באופן הולם.

11. צרו קשר

במידה ויש לכם שאלות או דעות בנוגע להודעת פרטיות זו, או במידה ויש לכם בקשה בנוגע למידע שמסרתם לנו, תוכלו לכתוב לנו דוא"ל לכתובת privacy@claimscon.org או לכתוב לנו לכתובת הבאה:

The Claims Conference
PO Box 1215
New York, New York 10113

ניתן ליצור קשר עם אחראי הגנת הנתונים שלנו בגרמניה בכתובת:

SPIE GmbH, Herr Dr. Anton-Peuser, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main

טלפון: 69/6649-6920 49+

עודכן לאחרונה: 15.02.2022


מדיניות עוגיות (cookies)

מהן "עוגיות"?

עוגיות הן קבצי טקסט קטנים שאתר אינטרנט שומר על המחשב או על המכשיר הנייד שלכם.

הן מאפשרות לאתר לזכור את פעולותיכם ואת העדפותיכם (כגון פרטי כניסה, שפה, גודל גופן והעדפות תצוגה) לאורך זמן, כדי שלא תצטרכו להזין מידע זה מחדש כשתיכנסו שוב לאתר.

באיזה עוגיות אנחנו משתמשים וכיצד?

אתר האינטרנט שלנו משתמש בסוגי העוגיות הבאים:

 • עוגיות פונקציונאליות

הוא מתעד את העדפותיכם בביקור באתר.

 • עוגיות ביצועים

הוא מנתח כיצד נעשה שימוש באתר ומנטר את ביצועי האתר. בנוסף, במקרה של כשל, עוגיות משמשות לזיהוי בעיות מהיר ולפתרונן.

להלן רשימת עוגיות המשמשות באתר והשימוש המיועד שלהן:

 1. Google Analytics: _ga, _gid, _unam
  • סוג עוגייה: ביצועים
  • תיאור: עוגיות אלה משמשות לאיסוף מידע בנוגע לאופן בו מבקרים משתמשים באתרנו. אנו משתמשים במידע כדי להבדיל בין משתמשים, להכין דוחות ולעזור לנו בשיפור האתר. העוגיות אוספות מידע כגון מספר המבקרים באתר, מניין הגיעו המבקרים לאתר ובאילו עמודים ביקרו. בקרו כאן למידע נוסף על האופן שבו Google מגנה על נתונים.
 2. עוגיות שיווק: _ab12#, ads/ga-audiences
  • סוג עוגייה: שיווק
  • תיאור: עוגייה זו עוקבת אחר המבקר על פני אתרים כדי להציג פרסום רלוונטי
 3. עוגיות פונקציונאליות אחרות: sharethis_cookie_test
  • סוג עוגייה: פונקציונאלית
  • תיאור: מאפשרת לנו לקבוע האם ישנה תמיכה בעוגיות
 4. עוגיות פונקציונאליות אחרות: Collect
  • סוג עוגייה: פונקציונאלית
  • תיאור: עוגייה זו מבדלת משתמשים, נתוני אירוע וסוג מכשיר

מידע נוסף בנוגע לעוגיות ולאופן חסימתן או מחיקתן נגיש בכתובת www.allaboutcookies.org.




דילוג לתוכן