תוכניות פיצויים

ועידת התביעות מטפלת בהעברת פיצויים מממשלת גרמניה לניצולי שואה באמצעות מספר קרנות. הפיצויים מגיעים ישירות לניצולים על פי קריטריונים שנקבעו על-ידי ממשלת גרמניה. ועידת התביעות פועלת ללא לאות להרחבת קריטריונים אלו ולהגדלת סכומי הפיצויים

לא נדרש כל תשלום בגין קבלת הטפסים, קבלת עזרה במילוי הטפסים או הגשתם. הגשת בקשה לתכניות ועידת התביעות אינה כרוכה בתשלום כלשהו.

דילוג לתוכן