הגשת בקשה לפיצויים

תשלום משלים מקרן הסיוע: לשאלות נפוצות


הגשת בקשה לפיצויים מקרן קינדרטרנספורט


טופס להגשת בקשה לפיצויים

ועדית התביעות משתמשת בטופס בקשה אחד עבור רוב תוכניות הפיצויים, תשלומים חד-פעמיים ושירותי הרווחה, אך ישנן מספר תוכניות הדורשות טפסים יחודיים. * אנא ראו את ההערה למטה עבור תוכניות חריגות כאשר אין להשתמש בטופס הבקשה בדף זה.

אם הינכם זקוקים לעזרה עם הבקשות שלכם:


עבור רוב תוכניות הפיצויים, הורידו את הטופס האוניברסלי למטה בשפה המועדפת עליכם. * אנא ראו חריגים למטה.

_ אנא אל תמלאו את טופס הבקשה לעיל אם הינכם מגישים בקשה לתוכניות הבאות:

תוכניות המנוהלות על ידי ממשלת גרמניה כולל ZRBG /BADV
אין להשתמש בטופס הבקשה בעמוד זה.

קרן הסיוע תשלומים משלימים – ועידת התביעות תשלח טופס בקשה זה בדואר למועמדים מתאימים. אין להשתמש בטופס הבקשה בעמוד זה.

קרן בני זוג של לניצולי שואה – אין להשתמש בטופס הבקשה בעמוד זה.


חתימת המבקש חייבת להיות נוטריונית או מוסמכת על ידי נוטריון ציבורי וכו'..
ראה רשימה מלאה של הרשויות המאשרות.

לא נדרש כל תשלום בגין קבלת הטפסים או הגשתם.

אין צורך לשלם לאף אחד עבור טופס זה או עבור עזרה במילוי טופס זה.

אם המבקש אינו יכול לחתום על טופס בקשה זה, רשאי נציג מורשה לחתום בשמו.
ראה הנחיות מלאות לנציגים מורשים.

לקבלת סיוע בחינם במילוי הטופס, ניתן ליצור קשר עם ועידת התביעות או עם משרד שירותי רווחה יהודי מקומי. המשרדים הללו מציעים סיוע ללא תשלום.
דילוג לתוכן