אישור זהות מגישי בקשות לפיצויים

אישור טופס בקשה ומסמכים מצורפים

טופס הבקשה והמסמכים המצורפים לוועידת התביעות חייבים להיות מאושרים על ידי אחד מהגורמים הבאים:

ישראל:

 • גוף ציבורי סוציאלי שברשותו חותמת (כגון עמותות לקשישים, עמך, עמיגור, ארגוני ניצולים)
 • משרד ממשלתי (כגון ביטוח לאומי)
 • רשות מקומית
 • עובד סוציאלי
 • רופא
 • בנק
 • קונסוליה גרמנית
 • עו"ד

שאר מדינות:

 • נוטריון ציבורי
 • קונסוליה גרמנית
 • בנק
 • עירייה
 • גוף ציבורי סוציאלי יהודי שברשותו חותמת
 • הקהילה היהודית בעלת החותמת (במרכז ומזרח אירופה)
 • ועידת התביעות המקומית או משרד הקישור של ועידת התביעות