הוראות לאפוטרופוסים

במקרה בו מגיש הבקשה אינו יכול לחתום על מסמכי ועידת התביעות, כגון טופס בקשה או אישור חיים, רשאי האפוטרופוס שמונה/תה לו לחתום בשמו. על האפוטרופוסים להגיש את כל המסמכים הבאים לוועידת התביעות:

  • צילום של ייפוי כוח או מסמך המעניק אפוטרופסות חוקית;
  • צילום תעודת הזהות שהונפקה ע"י הממשלה לאפוטרופוס;
  • טופס רופא אשר הושלם על ידי הרופא של התובע.

נא לשים לב: על הרופא לראות את התובע בחודשיים האחרונים כדי שהטופס יתקבל על ידי ועידת התביעות.

הורד את הטופס בשפה המועדפת עליך

English | Deutsch | עברית | Русский | Francais