תוכניות המנוהלות על ידי ממשלת גרמניה

הערה: תשלומים אלו אינם מנוהלים על ידי ועידת התביעות.


פנסיה סוציאלית מגרמניה ZRBG

קצבאות הביטוח הלאומי הגרמני קיימות מאז שנת 1997, עבור ניצולי שואה שהועסקו תמורת שכר מסוים בתקופת שהותם בגטאות הנאצים, שהיו מקושרים לרייך השלישי. ב-2002 הורחב החוק, שנודע בראשי התיבות ZRBG .


חוק הפיצויים הפדרלי – מערב גרמניה BEG

פיצויים שוטפים לניצולי שואה המשולמות ישירות על ידי ממשלת גרמניה.


קרן גטו של ממשלת גרמניה BADV