פנסיה סוציאלית מגרמניה ZRBG

תשלומים מגרמניה – קצבת הגטאות

היסטוריה

קצבאות הביטוח הלאומי הגרמני קיימות מאז שנת 1997, עבור ניצולי שואה שהועסקו תמורת שכר מסוים בתקופת שהותם בגטאות הנאצים, שהיו מקושרים לרייך השלישי. ב-2002 הורחב החוק, שנודע בראשי התיבות ZRBG .
למרות שועידת התביעות אינה מעורבת בניהול הקצבה הקרויה פנסיית הגטאות, היא מסייעת לניצולים בהבנת התוכנית ותקנותיה המורכבות. בנוסף לכך, ועידת התביעות מנטרת בקפידה את יישום החוק על ידי רשת הביטוח הלאומי הגרמנית, ועושה מאמצים לשיפור התוכנית.

למידע נוסף באתר ZRBG של שירות הפנסיה הגרמני.

ועידת התביעות עובדת לצורך כך עם ממשלות ארה"ב וישראל. ועידת התביעות נפגשה עם משרד הבריאות והרווחה הגרמני מספר פעמים, במטרה להביע את דאגתה לגבי יישום החקיקה. חילופי הדברים הובילו למספר מוגבל של תוצאות חיוביות, אולם נותרו נושאים חשובים ללא פתרון. צתוך 70,000 מגישי בקשות, 61,000 נדחו. מספר החלטות שהתקבלו בבית המשפט הגבילו את אפשרותם של מגישי הבקשות לקבל תשלום.

אבל בשנת 2009, אפשרו קביעות חדשות של בית המשפט הפדרלי בגרמניה (Bundessozialgericht) לבדוק מחדש תביעות שהגישו עשרות אלפי ניצולי שואה לקבלת קצבת גטאות, ונדחו בעבר. לאחר החלטה זו של בית המשפט משנת 2009, דרשה ועידת התביעות לבצע בדיקה מזורזת של בקשות אלה. כ-56,000 בקשות של ניצולי שואה שנדחו בעבר נבדקו מחדש על ידי מערכת הקצבאות הגרמנית.
מועצת הקצבאות הלאומית הודיעה שבהתאם לקביעת בית המשפט, מגישי בקשות שיימצאו זכאים לקצבה יקבלו אותה רטרואקטיבית מה-1 בינואר 2005.

מצב התביעות שנפתחו מחדש לקבלת תשלום מהביטוח הלאומי הגרמני בגין עבודה בגטאות:

פתוחותאושרובקשות שבוטלונדחוללא פתרון*
12 ינואר 201256,75325,15337514,32216,903
* כולל דחיית החלטה ותביעות שנסגרו לאחר שנכשלו נסיונות ליצור קשר עם התובעים או יורשיהם החוקיים

 ועידת התביעות אינה מעורבת בניהול, יישום או טיפול בבקשות לקבלת קצבת הגטאות או קרן הגטאות. המידע המוצג בזאת מיועד לצורכי הסברה בלבד, אך ורק כהנחיה כללית. המידע אינו מיועד לשמש כעצה משפטית. זהו סיכום של מספר נושאים, ואינו מהווה הצהרה מוחלטת או מלאה לגבי התוכניות והמדיניויות של הארגונים או הממשלות המוזכרים בזאת. המידע אינו מתייחס לצרכים, לאינטרסים או לנסיבות המיוחדים של כל אדם ואדם. מצבים פרטניים משתנים זה מזה, ואנו ממליצים לכם לקבל מידע אישי. אנשים המחפשים מידע ספציפי לגבי תוכנית מסוימת, מוזמנים ליצור קשר עם התוכנית הרלוונטית או להיוועץ במחלקת הרווחה או בנציגי מרכז הסיוע. ועידת התביעות אמנם מספקת מידע כללי למספר מרכזי סיוע, אולם כל מרכז כזה אחראי בלעדית על הייעוץ שהוא מספק. למיטב ידיעתנו, מידע זה היה נכון בתאריך כתיבת מסמך זה, והוא עשוי להשתנות לאחר תאריך זה, 23 ביולי 2014.