משרד פיצויים ראשי BEG

עיין בהתכתבויות ו/או בצ'קים שקיבלת ממשרדי BEG כדי לקבוע מי מהמשרדים הבאים מטפל בתשלומים שלך. לחלופין, הקונסוליה הגרמנית המקומית שלך אמורה להיות מסוגלת לסייע לך בהמשך.

BERLIN:
Berlin State Office of Administration
– Compensation Board – Department 1
Fehrbelliner Platz 1
10702 Berlin / Germany
Tel: +49-30-90269-5140
E-mail: Entschaedigung@labo.berlin.de

BREMEN:
Free and Hanseatic City of Bremen
Senator for Economy, Labour and Harbours
Department 20
Contrescarpe 72
28195 Bremen / Germany
Tel: +49-421-361-5155
E-mail: cornelia.gutsche@wah.bremen.de

DARMSTADT:
Regional Council of Darmstadt
Department II 25 Social Affairs, Integration and Refugees
Compensation / Reparation
Hilpertstrasse 31
64295 Darmstadt
06151 12-8993
E-mail: franz-josef.herlt@rpda.hessen.de

DÜSSELDORF:
District Government of Düsseldorf
Department 15 (Reparations)
Am Bonneshof 35
40474 Düsseldorf
Tel: +49-211-475-1501 (Hr. Grimm)
E-mail: poststelle@brd.nrw.de

FELLBACH:
State Office for Salaries and Benefits
of Baden-Württemberg
Compensation
Philipp Reis Str. 2
70730 Fellbach / Germany
Tel: +49-711-3426-2710
E-mail: Poststelle@lbv.bwl.de

HAMBURG:
Free and Hanseatic City of Hamburg
Hamburg State Archive
Kattunbleiche 19
22041 Hamburg / Germany
E-mail: Iltraud.Hoeltke@basfi.hamburg.de

HANNOVER:
Lower Saxony State Finance Office
Department 12 – Reparations
30449 Hannover / Germany
Tel: +49-511-925-2613 o. 2604
E-mail: wiedergutmachung@nlbv.niedersachsen.de

KIEL:
Ministry of Social Affairs, Health,
Family, Youth and Seniors
Department VIII 25
Adolf Westphal Str. 4
24143 Kiel / Germany
Tel: +49-431-988-5582 (Behlau)
E-mail: volker.behlau@sozmi.landsh.de

MAINZ:
Ministry of Finance of Rhineland – Palatinate
Department 433
PO Box 3320
55023 Mainz
Tel. 49-6131-16-4139
E-mail: 433@fm.rlp.de

MUNICH:
State Compensation Office
Alexandrastr. 3
80538 Munich / Germany
Tel: +49-897-624-1025
E-mail: fiskalat-m@lff.bayern.de

SAARBRUCKEN:
State Office for Social Affairs
– Reparations –
Hochstr. 67
66115 Saarbrücken / Germany
Tel: +49-681-9978-0
E-mail: poststelle@las.saarland.de

SAARBURG:
Office for Restitution
Heckingstr. 31
54439 Saarburg / Germany
Tel.: 49-658-192-1200 (Hr. Pauly)
E-mail: poststelle.afw@lff.fin-rlp.de
Website: https://afw.lff.fin-rlp.de

WIESBADEN:
Hessian Ministry for Social Affairs and Integration
Department IV 6 B
PO Box 31 40
65021 Wiesbaden / Germany
Tel: +49-611-3219-0
E-mail: Landesausgleichsamt-Hessen@hsm.hessen.de

The Federal Finance Office West can provide information on all questions relating to compensation for National Socialist injustice.
The address is as follows:
West Federal Finance Office
Central Information Office for National Socialist Injustice Redress
Wörthstrasse 1-3
50668 Cologne Germany
Tel: +49-221-22-255-0
Fax: +49-221-22-255-3981

The Federal Central Register helps to identify the BEG authority where a special file is stored.
District Government of Düsseldorf
Department 15 (Redress)
PO Box 300 865
40408 Düsseldorf
Tel: +49-211-475-3071 or -3571
Fax: +49-211-475-3976
E-mail: poststelle@brd.nrw.de