חוק הפיצויים הפדרלי – מערב גרמניה BEG

חוק הפיצויים הפדראלי המקורי של מערב גרמניה (אשר ידוע גם כ-Bundesentschädigungsgesetz, או BEG) נחקק בשנת 1952 על ידי ממשלת גרמניה המערבית בהמשך להסכמים עם וועידת התביעות. החוק הזה מקיף שלושה חוקים גרמניים נפרדים שאומצו בשנים 1953, 1956 ו – 1965 ושסיפקו פיצויים לניצולי השואה.
סוג זה של פיצויים יוחסו על ידי הממשלה הגרמנית כ-Wiedergutmachung, שבאופן מילולי משמעו " לעשות טוב שוב". אף על פי כן, התנאי הזה לא התקבל על ידי וועידת התביעות וכיום לא משתמשים בו יותר כיוון שמכירים בעובדה שהכאב של קורבנות נאציים לא יכול להיות "מפוצה" בכל כמות שהיא של פיצויים חומריים.

בגלל שהתאריכים האחרונים להגשת תביעות בהתאם לחוקי ה- BEG של שנות ה- 50 וה- 60חלפו, פונים חדשים אינם יכולים לקבל פיצויים בהתאם לחוקי ה- BEG. כמו כן, בדרך כלל בלתי אפשרי לפתוח מחדש תיקי בקשות שנדחו בעבר. אף על פי כן, בקומץ של מקרים מיוחדים, אנשים שבעבר הגישו בקשה ל- BEG אבל נדחו כי הם לא היו מסוגלים להוכיח נזק בריאותי מספיק, יתכן שיוכלו לפתוח מחדש את תביעת ה- BEG שלהם. לעיתים, ישנה אפשרות לקורבנות יהודיים של רדיפה נאצית, המקבלים תשלומים שוטפים מה-BEG, לקבל הטבות נוספות. בתנאים מסויימים, מקבלי תשלומים מה- BEG יכולים להגיש בקשה לשהייה בבית הבראה (ספא) או להגדלת התשלומים השוטפים עקב התדרדרות בבריאות.

אלמנות ואלמנים של קורבנות של רדיפה נאצית שהיו מקבלים תשלומי BEG קבועים יכולים גם הם להיות זכאים לקבל תשלומים, בכפוף לתנאים מסוימים.

למידע נוסף בנוגע לתושב יישראל ניתן לפנות ל: הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל
רחוב אחד העם 9
ת.ד. 29064
תל-אביב 61290
טל’: 6234100– 03
פקס: 6234111- 03

המידע המוצג לעיל הינו למטרת מידע בלבד. המידע אינו מהווה ייעוץ משפטי. זהו סיכום של נושאים ספציפיים ואינו בבחינת הצהרה של התוכניות והמדיניות של הסוכנויות המוזכרות בו. מידע זה יתכן שאיננו עונה על צרכים ספציפיים, אינטרסים ונסיבות של פונים פרטיים. המקרים הפרטיים יכולים להיות שונים והפונים נקראים לפנות לייעוץ מקצועי. למיטב ידיעתנו, מידע זה נכון לתאריך מסמך זה, והוא יכול להשתנות לאחר התאריך האמור (ינואר 2005).