כיצד להגיש בקשות BADV

הערה: תשלומים אלה אינם מנוהלים על ידי ועידת התביעות.

אנא בקרו בדף האינטרנט הרלוונטי של ממשלת גרמניה לקבלת מידע והורדת הטפסים במגוון שפות.

BADV יצירת קשר:

Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen

53221 Bonn

Germany

טלפון: 1324 7030 22899(0)49+

דואר אלקטרוני: ghettoarbeit@badv.bund.de

אתר: www.badv.bund.de

 ועידת התביעות אינה מעורבת בניהול, יישום או טיפול בבקשות לקבלת קצבת הגטאות או קרן הגטאות. המידע המוצג בזאת מיועד לצורכי הסברה בלבד, אך ורק כהנחיה כללית. המידע אינו מיועד לשמש כעצה משפטית. זהו סיכום של מספר נושאים, ואינו מהווה הצהרה מוחלטת או מלאה לגבי התוכניות והמדיניויות של הארגונים או הממשלות המוזכרים בזאת. המידע אינו מתייחס לצרכים, לאינטרסים או לנסיבות המיוחדים של כל אדם ואדם. מצבים פרטניים משתנים זה מזה, ואנו ממליצים לכם לקבל מידע אישי. אנשים המחפשים מידע ספציפי לגבי תוכנית מסוימת, מוזמנים ליצור קשר עם התוכנית הרלוונטית או להיוועץ במחלקת הרווחה או בנציגי מרכז הסיוע. ועידת התביעות אמנם מספקת מידע כללי למספר מרכזי סיוע, אולם כל מרכז כזה אחראי בלעדית על הייעוץ שהוא מספק. למיטב ידיעתנו, מידע זה היה נכון בתאריך כתיבת מסמך זה, והוא עשוי להשתנות לאחר תאריך זה, 5 בפברואר 2012.