ZRBG כיצד לפנות

מוסדות אזוריים לקצבאות

אין תאריך יעד להגשת בקשה לקצבת גטאות

באתר זה ניתן להוריד את טופס הבקשה לקצבת גטאות, באנגלית ובגרמנית. הטפסים קיימים עבור פונים חדשים ועבור אלמנים/ות של ניצולי שואה זכאים. מגישי הבקשות יכולים ליצור קשר עם ה- DRV-Bund בברלין (מערכת הביטוח הפנסיוני הגרמנית) כדי לבקש לבדוק את הקצבאות שלהם, או לבקש להגיש בקשה מחדש.

טופס תביעה באנגלית/ גרמנית לניצולי שואה זכאים המתגוררים מחוץ לגרמניה – ZRBG 100En
טופס תביעה באנגלית/ גרמנית לניצולי שואה זכאים המתגוררים מחוץ לגרמניה (גרסה קצרה) – ZRBG 110En
טופס תביעה באנגלית/ גרמנית לאלמן/ית של ניצולי שואה זכאים המתגוררים מחוץ לגרמניה – ZRBG 500En
טופס תביעה באנגלית/ גרמנית לאלמן/ית של ניצולי שואה זכאים המתגוררים מחוץ לגרמניה (גרסה קצרה) – ZRBG 510En

מידע רשמי אודות תוכנית ZRBG:
מידע באנגלית
מידע בצרפתית
מידע בגרמנית
מידע בעברית
מידע ברוסית
מידע בצ'כית
מידע בסלובקית
מידע בהונגרית

כתובת ופרטים ליצירת קשר:

Fehrbelliner Platz 5,
10707 Berlin-Wilmersdorf
Germany
טלפון: 30-868880 (0) 49+
פקס: 27240 865/ 30(0)/ 49+
דואר אלקטרוני: drv@drv-bund.de
לקבלת רשימה מלאה של המוסדות האזוריים בנושא קצבאות, בקרו באתר: www.deutsche-rentenversicherung.de

להלן רשימה מעודכנת של חלק מהארגונים האזוריים הרלוונטיים לניצולי שואה. שימו לב: קצבאות זרות מחולקות לפי תנאי מדינת המגורים הנוכחית:

DRV Bund
טלפון: 30-20247720(0)49+
הרשות הרלוונטית לכל המדינות

שיחות נענות באנגלית, פולנית ורוסית

DRV Rheinland
טלפון לשיחות מקומיות:

08000-100048013
טלפון לשיחות מחוץ למדינה:

211-937-0(0)49+

הרשות הרלוונטית במיוחד לאנשים המתגוררים בבלגיה, צ’ילה וישראל
DRV Nord
טלפון:40-5300-0(0)49+
הרשות הרלוונטית במיוחד לאנשים המתגוררים בדנמרק, אסטוניה, פינלנד, אנגליה, קנדה, לטביה, ליטא, נורבגיה, שבדיה וארה”ב
DRV Rheinland-Pfalz
טלפון: 6232-17-2459(0)49+
הרשות הרלוונטית במיוחד לאנשים המתגוררים בצרפת ולוקסמבורג
DRV Bayern Süd
טלפון: 871-81-2154(0)49+
הרשות הרלוונטית במיוחד לאנשים המתגוררים באוסטריה, סלובקיה והרפובליקה הצ’כית
DRV Mitteldeutschland
361-482-23001(0)49+
הרשות הרלוונטית במיוחד לאנשים המתגוררים בהונגריה
DRV Knappschaft-Bahn-See
234-304-23001(0)49+
הרשות הרלוונטית לאנשים מכל המדינות

ועידת התביעות אינה מעורבת בניהול, יישום או טיפול בבקשות לקבלת קצבת הגטאות או קרן הגטאות. המידע המוצג בזאת מיועד לצורכי הסברה בלבד, אך ורק כהנחיה כללית. המידע אינו מיועד לשמש כעצה משפטית. זהו סיכום של מספר נושאים, ואינו מהווה הצהרה מוחלטת או מלאה לגבי התוכניות והמדיניויות של הארגונים או הממשלות המוזכרים בזאת. המידע אינו מתייחס לצרכים, לאינטרסים או לנסיבות המיוחדים של כל אדם ואדם. מצבים פרטניים משתנים זה מזה, ואנו ממליצים לכם לקבל מידע אישי. אנשים המחפשים מידע ספציפי לגבי תוכנית מסוימת, מוזמנים ליצור קשר עם התוכנית הרלוונטית או להיוועץ במחלקת הרווחה או בנציגי מרכז הסיוע. ועידת התביעות אמנם מספקת מידע כללי למספר מרכזי סיוע, אולם כל מרכז כזה אחראי בלעדית על הייעוץ שהוא מספק. למיטב ידיעתנו, מידע זה היה נכון בתאריך כתיבת מסמך זה, והוא עשוי להשתנות לאחר תאריך זה, 5 באוקטובר 2011.