קרן הסיוע

זינה ברונפינה ובעלה אייזיק ניצולי שואה אשר קיבלו פיצויים מועידת התביעות. זינה קיבלה תשלום מקרן הסיוע ואייזיק מקבל קצבה חודשית מקרן סעיף 2.

קרן הסיוע היא אחת משלושת הקרנות הפעילות שבהן מטפלת ועידת התביעות בפועלה  מול ממשלת גרמניה להעברת פיצויים לניצולי השואה. הקרן מיועדת לתושבי הגוש הקומוניסטי לשעבר שהיגרו לארצות המערב.

הסכמי הפיצויים הראשוניים עם גרמניה המערבית לא כללו את ניצולי השואה שהתגוררו באותו הזמן בגוש הקומוניסטי. שנים מאוחר יותר במהלך הפשרת היחסים בין הגוש המזרחי לגוש המערבי ניצולי שואה רבים היגרו למדינות המערב, אך לא זכו לפיצויים מכיוון שהתאריך האחרון לבקשות לפיצויים היה בשנת 1965. ועידת התביעות החלה להיאבק למען זכויותיהם של פליטי הגוש הקומוניסטי ב-1975 עד שב-1980 הקימה גרמניה את קרן הסיוע והפקידה אותה בידי ועידת התביעות.

ממשלת גרמניה קובעת את הקריטריונים לקבלת הפיצויים מקרן הסיוע. במהלך השנים המשיכה ועידת התביעות במשא ומתן מול ממשלת גרמניה באופן רציף על מנת להרחיב את הקריטריונים ולהגדיל את סכום הפיצויים המשולמים דרך הקרן. לאחר התמוטטותה הסופית של ברית המועצות נוספו ניצולי שואה רבים שהיגרו מערבה. ועידת התביעות הצליחה להגדיל באופן משמעותי את הסכום המוקצה לקרן הסיוע על מנת לעזור להמוני המהגרים החדשים.

אנא שימו לב: סכום הפיצויים נקבע על ידי ממשלת גרמניה כסכום קבוע באירו. התנודות בשערי החליפין בין האירו לבין שער

המטבעות ישפיעו על סכומי הפיצויים המתקבלים לאחר המרת האירו למטבעות המקומיים.

פיצויים דרך קרן הסיוע יינתנו רק לניצולים שאינם מקבלים שילומים מאחת הקרנות האחרות או ישירות ממשלות שונות.

ועידת התביעות מעודדת ניצולי שואה להגיש בקשה לקבלת פיצויים בכל מקרה. לקבלת ייעוץ חינם ממומחי הפיצויים שלנו, או עם כל שאלה או בקשה אחרת, אנא פנו אלינו במייל או במספרי הטלפון המופיעים בתחתית האתר ובעמוד יצירת הקשר.

הערה חשובה: ממשלת גרמניה חזרה לאחרונה על קביעתה כי יהודים – קורבנות רדיפת הנאצים אינם זכאים לתשלום פיצויים מקרן הסיוע במידה ופונו במסגרת פינוי מאורגן. אולם, ממשלת גרמניה הבהירה כי מגבלה זו חלה רק על מגישי הבקשות אשר עליהם חל צו הפינוי המאורגן. אם היית חלק מפינוי מאורגן והיית מתחת לגיל 18 שנה בעת הפינוי, ובמידה ולא קיבלת תשלום כלשהו מממשלה גרמניה, ייתכן ואת\ה זכאי\ת לתשלום מקרן הסיוע.

עבור ניצולים שבקשתם נדחתה בעבר

לניצולים אשר בקשתם לקבלת פיצויים מקרן הסיוע נדחתה בעבר אישרה ממשלת גרמניה להגיש בקשה שנייה החל מה-19 במרץ 2009 בכפוף לתנאים הבאים:

כיום 495,983 ניצולים קיבלו תשלומי פיצויים מקרן הסיוע .

(סה"כ עד כה שולמו 1.5 מיליארד דולר) 
דילוג לתוכן