השבת רכוש: פולין, הונגריה, רומניה ומדינות אחרות במזרח אירופה

ה- WJRO וועידת התביעות ממשיכים ללחוץ על ממשלות כדי לספק פיצויים על נכסים שנגנבו מבעלים יהודים בתקופת השואה.

בשנת 2007 המשיכה ועידת התביעות לספק סיוע טכני לארגון היהודי העולמי להשבת רכוש (WJRO), המופקד על הבטחת פיצוי והשבה ממדינות אחרות במרכז ובמזרח אירופה. תוך עבודה משותפת עם קהילות יהודיות מקומיות, לחצו ארגון יהודי עולמי להשבת רכוש וועידת התביעות על הממשלות לדאוג להשבה של רכוש שנבזז על ידי הנאצים ומשתפי הפעולה עמם במשך תקופת השואה והולאם לאחר מכן על ידי משטרים קומוניסטיים או לשלם פיצוי בגינו.

בשנה שעברה, בין שאר פעילויותיה של ועידת התביעות הקשורות להשבה, פעלו ועידת התביעות והארגון היהודי העולמי להשבת רכוש יחד עם הסנאט ובית הנבחרים של ארה"ב כדי להגיש הצעות החלטה של הקונגרס העוסקות בבעיות של השבת רכוש במדינות מרכז ומזרח אירופיות.

עם התמוטטות הקומוניזם במרכז ובמזרח אירופה, הושגה התקדמות מסוימת, בכמה מדינות, בעזרה לבעלים קודמים להשיב את רכושם. כמה קהילות יהודיות מקומיות היו מסוגלות להשיב או להשיג הסכם כספי עבור רכוש קהילתי שלהן – כולל בתי כנסת, בתי ספר, בתי- חולים, בתי- יתומים ובתי עלמין – שנשדדו במשך תקופת השואה. נוסף על כך, כמה מדינות קבעו תהליכים המאפשרים לבעלים פרטיים להשיב לעצמם את רכושם הפרטי לשעבר שהוחרם באופן בלתי חוקי או לקבל פיצוי עבורו. אף על פי כן, בכמה מדינות אין כל חקיקה להשבת רכוש ואילו מדינות אחרות חוקקו חוקים כאלה אך השיגו התקדמות מוגבלת בלבד בהשבת רכוש מוחרם, או משלמות סכומים מזעריים.

פולין

פולין נותרה המדינה העיקרית בגוש הסובייטי לשעבר אשר, במשך 18 השנים מאז נפילת הקומוניזם, לא נקטה כל צעדים לסייע למי שהיו בעלי רכוש או ליורשיהם להשיב רכוש פרטי שנשדד מאז 1939 ועודנו בתוך גבולות המדינה. בספטמבר 2006, הגישה ממשלת פולין טיוטת חקיקה המציעה פיצוי עבור רכוש פרטי שהוחרם. עם זאת, הצעת החוק אינה דואגת להשבה ממשית של רכוש, היא אינה חלה על הנכסים המשמעותיים ויקרי הערך הממוקמים בוורשה והיא מציעה פיצוי מוגבל לכל היותר.

ועידת התביעות/ הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש פועלים בתיאום עם קבוצות המייצגות בעלי רכוש לא- יהודים שאיבדו את נכסיהם תחת הקומוניזם, כולל PUWN (Polska Unia Wlascicieli Nieruchomosci  – איגוד בעלי הנדל"ן הפולנים) ואגודת בעלי הקרקעות הפולנים. הקבוצות רוצות לכונן דו-שיח מתמשך עם הממשלה הפולנית, הסנאט, הפרלמנט וועדותיו וכן עם צדדים מעוניינים אחרים בנוגע לסויה זו, כך שכל חוק שייחקק בסופו של דבר יספק הסדר צודק וכולל לגבי הרכוש הפרטי המוחרם, עם תהליך תביעות אשר מתיר לתובעים פוטנציאליים לפנות בצורה פשוטה ולא בירוקרטית.

בפגישת הוועד הפועל בפברואר 2007, בוורשה, נפגשו מנהיגי ועידת התביעות/ הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש עם מי שהיה אז ראש ממשלת פולין, ירוסלב קאצ'ינסקי  ועם יושב ראש הסיים, כדי ללחוץ על חקיקה בנוגע להשבה של רכוש פרטי שנשדד בתקופת השואה. שגריר ארה"ב בפולין, ויקטור אשה ושגריר ישראל בפולין, דוד פלג, ליוו את המשלחת של ועידת התביעות/ הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש. נוסף על כך, במשך הישיבות, התחייב ראש הממשלה קאצ'ינסקי לחקיקה עד סוף השנה, אך ציין כי הפיצוי יהיה מבוסס על 15 אחוזים מערך הרכוש המוחרם. התקדמות בבדיקה מחודשת של הצעת החוק ובחקיקת החוק, עוכבה בגלל פיזור הפרלמנט והבחירות הארציות שתוכננו להתקיים באוקטובר 2007, ולאחר מכן הוקמה ממשלה חדשה. נציגים של ועידת התביעות/ הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש נפגשו עם ראש הממשלה החדש, דונאלד טושק, אשר ביקש הערות לגבי ההיבטים הנוהליים של כל חקיקה להשבת רכוש. הערות אלה הוגשו לראש הממשלה ולמשרד האוצר, שם תוכן טיוטה לחקיקה כזו. התקיימו פגישות שונות אחרות, כולל דיונים עם פקידי ממשלה בכירים לגבי השאלה כיצד לקבוע תהליך תביעה הוגן ושקוף.

הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש סייע להקים את הקרן לשימור המורשת היהודית בפולין, המורכבת מנציגים יהודים מקומיים ובינלאומיים. הקרן, האחראית לתביעת רכוש קהילתי יהודי לשעבר ולניהול כל נכסים שהושבו, הגישה יותר מ- 3,500 תביעות לרכוש קהילתי (כולל בתי עלמין) הנמצא בשטחים של פולין ללא נוכחות יהודית. עם זאת, תהליך ההשבה של רכוש קהילתי מתקדם באיטיות רבה, כיוון שלאחר 5 שנים מן המועד האחרון להגשת תביעות רק כ- 20 אחוזים מן התביעות הקהילתיות יושבו.

הונגריה

ביולי 2013 בעקבות משא ומתן של ועידת התביעות עם ממשלת הונגריה ניצולי שואה יקבלו את כספי הסיוע בסך 5.6 מיליון דולר שהובטחו להם על ידי ממשלת הונגריה.

עם החתימה על ההסכם, שיכנס לתוקף מיידית, אישרה ממשלת הונגריה העברת 5.6 מיליון דולר לוועידת התביעות, הארגון המייצג את יהדות העולם במשא ומתן על פיצויים והשבת רכוש של קורבנות יהודים של רדיפות הנאצים. סכום זה נועד לחלוקה לארגוני רווחה המסייעים לניצולי שואה ממוצא הונגרי המתגוררים ברחבי העולם, למעט הונגריה.

על אף שההסכם, אשר הושהה ועוכב מספר פעמים במהלך המשא ומתן, היה מתבקש, השלמתו מסמלת השגת יעד משותף לוועידת התביעות ולממשלת הונגריה – לסייע לניצולי שואה נזקקים לחיות את שנותיהם האחרונות בכבוד, בביתם, ולקבל את העזרה הנחוצה לשם כך.

סכום זה חיוני עבור אותם ניצולים הזקוקים לשעות סיעוד ביתי, תרופות, משלוחי מזון, תחבורה, מענקי חירום, סיוע בחורף, ופעילות חברתית. שירותים אלה מאפשרים לניצולים להמשיך לחיות בבתיהם כל עוד הדבר ניתן, אחד היעדים העיקריים של ועידת התביעות.

ב-2007, הבטיחה ממשלת הונגריה להעביר 21 מיליון דולר על פני תקופה של חמש שנים, במטרה לסייע לניצולי שואה מהונגריה ומחוצה לה. הוחלט כי קרן MAZSOK, קרן הונגרית להשבת רכוש, המורכבת מיהודי הונגריה, גורמים ממשלתיים והארגון העולמי להשבת רכוש (אי"לר)  תחלק שליש מהסכום לניצולים החיים כיום בהונגריה, ואילו שני שלישים מהסכום הועברו לוועידת התביעות, למימון שירותי רווחה לניצולים נזקקים המתגוררים מחוץ להונגריה.

ב- 2012, לאחר עלייתה לשלטון של ממשלה חדשה בהונגריה, הופסקה העברת הכספים לוועידת התביעות, על אף שנותרו שנתיים מתוך החמש להן התחייבה הממשלה הקודמת, והניצולים נותרו ללא הסיוע שהם כה נזקקים לו. 21 מיליון דולר אלה מהווים מקדמה מתוך סכום גבוה יותר שישולם כפיצוי בגין רכוש ללא יורשים, רכוש הוחרם על ידי הנאצים בתקופת השואה והולאם לאחר מכן על ידי המשטר הקומוניסטי.

במארס 2006, מילאו ועידת התביעות והארגון היהודי העולמי להשבת רכוש תפקיד חיוני בפתיחה מחדש של תוכנית הונגרית לפיצויי שואה אשר אלפי זכאים פוטנציאליים קורבנות הנאציזם לא פנו אליה. ב- 1997 הקימה ממשלת הונגריה תוכנית לפיצוי סמלי של ניצולי שואה וקרוביהם של קורבנות השואה. התשלום המקורי היה כ- 150$ לכל הורה ו- 70$ לכל אח/ות שנהרגו בתקופת השואה. לאחר שפג התאריך האחרון לתביעות ובעקבות מאמצים להעלות אתסכום הפיצוי, העניקה הממשלה ההונגריצ תשלומי הכרה בסך של כ-1,800 $(400,000 פורינט( עבור כל נפטר שיחולקו בין כל הורים, בני זוג, ילדים ואחים/ות שעודם בחיים.

עם זאת, תשלום מוגדל זה הוגבל לניצולי שואה ולקרובים של קורבנות השואה אשר כבר הגישו בקשה לתשלום המקורי שהוכרז ב- 1997. היו קרובי משפחה רבים של קורבנות שואה שלא פנו במשך תקופת ההרשמה. ועידת התביעות והארגון היהודי העולמי להשבת רכוש לחצו על הממשלה ההונגרית לפתוח מחדש את תהליך התביעה כך שיותר קרובי משפחה של הקורבנות יוכלו להגיש בקשה לפיצוי המוגדל. במארס 2006 פתחה הממשלה ההונגרית את תקופת התביעה לפניות חדשות, תחילה עד 31  ביולי ולאחר מכן האריכה את המועד האחרון עד 31 בדצמבר 2006. ועידת התביעות הפצירה בממשלת הונגריה לספק פניות ומידע קשור בשפות רבות, לנוחותם של פונים פוטנציאליים והעניקה סיוע טכני בעניין זה. נוסף על כך, ועידת התביעות מנסה להקל דרישות מעיקות של ראיות וזמן המוטלות על ידי ממשלת הונגריה.

הושג הסכם כספי מוגבל עם הממשלה בנוגע לרכוש קהילתי שהיה קודם לכן בבעלות יהודית. נוסף על כך הוקמה קרן (MAZSOK), אשר, באמצעות מימון ממשלתי צנוע, מספקת תוספות לפנסיה לניצולי שואה יהודים מקומיים.

חוקים להשבת רכוש פרטי בהונגריה לא דאגו להשבת רכוש כלשהו, הגבילו באופן חמור את הפיצוי ששולם עבור רכוש והקשו  על הגשת תביעות, במיוחד לגבי מגישי תביעות זרים.

לאחרונה, ועידת התביעות/ הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש השיגו את הסכמתה של הממשלה ההונגרית להקים ועדה משותפת, המורכבת מפקידי ממשלה בכירים ונציגים יהודים, לרבות מן הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש, כדי לטפל בכל סוגיות ההשבה שנותרו פתוחות, כולל רכוש שאין לו יורשים, ביטוח ואמנות שנבזזה.

רומניה

קרן ה- Caritatea, שהוקמה במשותף על ידי  הפדרציה של הקהילות היהודיות ברומניה והארגון היהודי העולמי להשבת רכוש, נטלה על עצמה אחריות להכנה והגשה של  תביעות קהילתיות וכן ניהול כל נכסים שהושבו. עם זאת, רק מעטות מ- 1980 התביעות הקהילתיות שהוגשו על ידי הקרן מ-2002 עד 2005 יושבו עד היום.

ב-2001 רומניה חוקקה חקיקה הקובעת את תהליך ההשבה של רכוש פרטי שהוחרם. תהליך התביעות הוכח כמסובך ובלתי יעיל בדרך כלל. לאחר שפג המועד האחרון להגשת תביעות, אישרה רומניה חוק חדש המטפל באי התאמות רבות בתוכנית התביעות של רכוש פרטי.  עם זאת, המועד האחרון להגשת תביעות לא נפתח מחדש. קיימת גם דאגה כי לקרן הרכוש, המנגנון לפיצוי בעלים קודמים – של רכוש פרטי וקהילתי – כאשר הרכוש הממשי אינו יכול להיות מוחזר, לא יהיו כספים מספיקים, נוסף על כמה בעיות חמורות אחרות. הממשלה חוקקה לאחרונה חקיקה המנסה לזרז את יישומה של קרן רכוש יעילה.

מדינות אחרות

בפרלמנט של לטוויה הובסה הצעת חוק לפיצוי הקהילה היהודית עבור רכוש קהילתי יהודי לשעבר, בין הנכסים האחרים. הקהילה היהודית המקומית ביקשה כי הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש יוביל בחידוש ההצעה ובניסיון להביא לחקיקה של הצעת החוק. בליטא, התנהל משא ומתן פעיל במשך שש שנים והסתיים בהסכם בין הממשלה לנציגים יהודים בנוגע לחקיקה מוצעת אשר תדאג לסכום מרבי של פיצוי עבור רכוש קהילתי יהודי לשעבר. הממשלה, לעומת זאת, ממשיכה למצוא תירוצים לאי הגשה של החקיקה המוצעת לפרלמנט. ועידת התביעות/ הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש עוסקים באסטרטגיה כדי ללחוץ על הממשלה לקדם את החקיקה ולדאוג לאישורה.

קיים מעקב אחר תהליכי חקיקה ותביעות במדינות אחרות במרכז ומזרח אירופה, כולל: בוסניה- הרצגובינה, בולגריה, קרואטיה, הרפובליקה הצ'כית, סרביה ( אשר חוקקה לאחרונה חוק להשבת רכוש קהילתי ופרסמה טיוטת חוק אשר לגביה הגיש הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש הערות לממשלה), סלובקיה, סלובניה (שם תוכנן להתחיל במשא ומתן בין הארגון היהודי העולמי להשבת רכוש לממשלה בסתיו 2007), ואוקראינה.

המאמץ לחוקק חוקים יעילים להשבת רכוש הוא רצוף קשיים, מאחר שהנסיבות בכל מדינה בנוגע לרכוש פרטי וקהילתי משתנות במידה רבה. כמה ממשלות, לדוגמה, מגבילות את סוג הרכוש הקהילתי שניתן להשיבו לבתי כנסת, או מתירות רק שימוש (אך לא בעלות) ברכוש שהיה קודם לכן בבעלות קהילתית. יתרה מזאת, הקצב של יישוב התביעות, במדינות שיש בהן תהליך של תביעות קהילתיות, הוא לעתים קרובות איטי למדי וכמה מדינות מתירות תביעות רק עבור נכסים שנתפסו אחרי 1945. מדינות אחרות מפלות נגד בעלים קודמים זרים, אוסרות על מי שאינם אזרחים לתבוע את מה שהיה רכושם, או לקבל בחזרה את רכושם בפועל. מדינות אחרות מגבילות עדיין באופן חמור את סכום הפיצוי המוענק. נוסף על כך, תהליכים רבים של תביעות מציבים קושי ראייתי ומעמסות נוהליות אחרות על התובעים.

ועידת התביעות מסייעת לארגון היהודי העולמי להשבת רכוש בכל אחת ממדינות אלה במאמצים לשפר את התהליך להשבה או לפיצוי בגין רכוש קהילתי ופרטי ולטפל בסוגיה של רכוש ללא יורשים

 

למידע נוסף בנושא השבה בפולין, הונגריה, רומניה ומדינות אחרות במזרח אירופה קראו כאן

 
דילוג לתוכן