תמורה ותביעות פתוחות

דיווח על רכוש שוטף/ תביעות פתוחות של הארגון היורש
………………………………………………………………………….

הארגון היורש הפיק פדיון של כ-37 מיליון דולר ממכירות, פיצויים, השקעות ופריטים אחרים בשנת 2015. מפדיון זה נוכו תשלומים מסוימים והוצאות הקשורים באופן ישיר לפריטים אלו.

הכנסה שוטפת זו משנת 2015 באה כתוצאה מהמקורות המרכזיים הבאים: מכירות  ומקרי פיצויים שהפיקו כ-34 מיליון דולר, הסדרים גדולי יחד עם ממשלת גרמני הפיקו יחד כ-61 מיליון דולר. רוב הרכוש שוחזר ע"י ועידת התביעות ונמכר במכירות פומביות.

בנוסף לכך, ועידת התביעות קיבלה הכנסה מדמי שכירות לפני מכירת הנכסים של כ-2 מיליון דולר. ההוצאות הקשורות לאחזקת הנכסים התלויים ועומדים היו כ-1 מיליון דולר.

סך ההכנסה של הארגון היורש משנת 1993 (מכירות, פיצויים, וורטהיימר, הסדרים וניהול רכוש) ועד ה-31 בדצמבר 2015 הסכתם בכ-2.5 מיליארד אירו. רובן של קרנות אלו חולק ליורשים שפנו לקרן הרצון הטוב, לתוכניות רווחה סוציאליות לטובת קורבנות הנאצים או תוכניות אחרות.

א. סוגי השבת רכוש

אלה הן תביעות לנדל"ן שהיה בבעלות אנשים פרטיים.

תביעות הקשורות לעסק לשעבר, וכוללות בעיקרן תביעות המקבלות פיצוי כספי בלבד.

להלן צורות השבת הרכוש העיקריות אותן מיישמת ועידת התביעות:

השבה של רכוש או פריט רכוש ממשי. לוועידת התביעות נוהל מבוסס למכירת רכוש מסוג זה.

תשלום פיצוי בגין רכוש שלא ניתן להשיבו, או עסק שכבר לא קיים. באופן כללי, תשלומי הפיצויים הם בסכום נמוך יותר מערך הנכסים. סוגים קטנים יותר של השבת רכוש ותביעות הינם בגין נכסים מזומנים מסוימים, נכסי דניידי, או משכנתאות.

נכון ל-30 בספטמבר 2016, ועידת התביעות הגישה 124,336 בקשות בנושאי נדל"ן ועסקים, כמו גם תביעות לנכסים קטנים יותר. התביעות הקטנות יותר מטופלות בנפרד. לגבי תביעות הנדל"ן והעסקיות, רשויות השבת הרכוש הגרמניות קיבלו החלטה ב-112,547 תביעות המהוות 90 מהתביעות. מתוך ה- ב-112,547  תביעות 16,340 אושרו לוועידת התביעות (פחות מ-14%).

מפסקי הדין שניתנו לטובת ועידת התביעות, השבה ניתנה ב-4,447 תיקים (27 אחוז) ופיצויים ניתנו ב-11,893  מקרים (73 אחוז), לדוגמה כאשר לא ניתן היה לעשות השבה בעין של הנכס שעצמו או במקרה שהעסק כבר לא היה קיים.

ג. נכסים/ נכסים פוטנציאליים

ישנן שלוש קטגוריות של נכסים או נכסים פוטנציאליים שהארגון היורש של ועידת התביעות יכול להשיב.

 

  1. רכוש שהושב ופיצויים – כספים מתקבלים

כאשר הבעלות הכלכלית בהקשר למכירת רכוש הועברה, או שהתקבל אישור מרשויות המס המקומיות לגבי ערך הרכוש כאשר מדובר בתביעת פיצויים, הסכום ייחשב כאינדיקציה הולמת וסבירה לגבי ערך הנכס, ולכן ייכלל בדוחות הכספיים.

הדוחות הכספיים לשנת 2015 כוללים את האומדנים הבאים:

 

  1. נכסים שהושבו אבל לא נמכרו

נכון ל-31 בדצמבר 2015  ערכו המוערך של הרכוש שלא נמכר, לאחר ביקורת ולאחר חישוב ההתחייבויות, הינו כ-2.1 מליון דולר.

 

  1. תביעות פתוחות

להלן המספרים בקטגוריות העיקריות* של התביעות, נכון ל- 30 בספטמבר 2016:

סה"כ תביעות מקרים שהתקבלה בהם החלטה תשובות חיוביות
נדל"ן 56,606 52,762 8.669 (17%)
עסקים 67,730 59,785 7.641 (13%)
סה"כ 124,336 112,547 16.340 (15%)

 

להלן המספרים בקטגוריות העיקריות של התביעות הפתוחות, נכון ל- 30 בספטמבר 2016:

תביעות פתוחות
נדל"ן 3,844 (33%)
עסקים 7,945 (67%)
סה"כ 11,789

 

*לא כלולים סוגים קטנים יותר של תביעות מזומנים, תביעות נכסי דניידי או משכנתאות.

עודכן ב1 בדצמבר 2016.

 
דילוג לתוכן