שירותים הנתמכים על ידי ועידת התביעות

    Related stories:

    מזרח אירופה בעוד יוקר המחיה ממשיך לעלות במדינות מזרח אירופה, נ...
    בעקבות משא ומתן של ועידת התביע... יותר מ-16,000 ניצולי שואה ברחבי העולם, יהיו זכאים ...