דוברות

Amy Wexler, Public Relations Manager
Tel: 646.485.2051
Email: Amy.Wexler@claimscon.org

Noel Kepler, Global Communications Strategist
Tel: 646.485.2025
Email: Noel.Kepler@claimscon.org

Jamie Schaefer-Wilson, Chief Communications Officer
Tel: 646.485.2021
Email: Jamie.Schaefer-Wilson@claimscon.org

  • Share

    Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Share on LinkedIn

    Related stories:

    שימור זיכרון תולדות יהודי פולי... The museum includes a stunning recreation of the ...
    דיווח טפסים תוכן זה מוגן בסיסמה. כדי להציג אותו אנא הזן את הסי...