סיפורי ניצולים: אורה ניניו

    Related stories:

    עוד יעד הושג במו”מ: 7000... בפעם הראשונה, אחרי כמעט שנתיים של מו"מ בין ועידת ה...