מתנדבים יוצרים קשר עם ניצולי שואה

    Related stories:

    ברית המועצות לשעבר... ניצולי שואה מבוגרים המתגוררים בבריה"מ לשעבר הם מהנ...
    קפה אירופה עמוד בבניה