ועידת התביעות קוראת להגברת מאמצי החקירה של אוסף יצירות האמנות של גורליט עד לזיהויים של כל הפריטים שנבזזו, על כוח המשימה להרחיב את היקף פעולתו ולפרסם את תהליך העבודה ותוצאותיו

גולריט

עם הודעתו של המוזיאון לאמנויות בברן כי יקבל את הבעלות על אוסף יצירות האמנות של גורליט, בהתאם לצוואתו, קוראת ועידת התביעות לגרמניה להגביר את מאמצי החקירה אודות יצירות האמנות, ולהרחיבם כך שניתן יהיה לזהות את כל הפריטים אשר נבזזו מיהודים בידי הנאצים ולהשיבם לבעליהם או ליורשיהם.

ועידת התביעות מקדמת בברכה את נכונותם של ממשלת גרמניה והמוזיאון בברן להשיב את כל יצירות האמנות שנבזזו לבעליהן החוקיים או ליורשיהם בהתאם לעקרונות ועידת וושינגטון בדבר דברי אמנות אשר הוחרמו ע"י הנאצים ולהצהרת טרזין. עם זאת, על ממשלת גרמניה, אשר תמשיך לחקור את מקור הפריטים אשר ייתכן כי נבזזו, להגביר את מאמציה ואת השקיפות של חקירתה אודות היסטוריית הבעלות של הפריטים.

בשנה שחלפה מאז חשיפת גילויו של אוצר האמנות של גורליט, קראה ועידת התביעות לשקיפות מלאה בנוגע לאוסף ולמחקר המתנהל אודותיו. באמצעות שני נציגיה אשר מונו לכוח המשימה, דרשה ועידת התביעות:

  • להשלים את פרסום תוכנו של האוסף.
  • לפרסם את הרשומות העסקיות המלאות של הילדבראנד גורליט, אספן האמנות הנאצי אשר בנו החזיק באוסף, הנדרשות לצורך מחקר מלא בדבר מקורן של היצירות ועל מנת לגלות היכן וכיצד השיג ומכר את היצירות.
  • דיווח כל הידוע על מקורה של כל אחת מן היצירות מיד כשנחשף מידע חדש אודותיה ופרסום המקורות עימם נערכה ההתייעצות בנוגע לכל אחד מן הפריטים.
  • השבה מידית של היצירות לבעליהן במקרים בהם זהות היורשים ידועה.

"אנו מקווים כי ההודעה החיובית מהיום תסמן את תחילתו של פרק חדש בנוגע לאוסף זה. הפעולות בהן יש לנקוט, על פי ההסכם, חורגות מעל ומעבר לכל מה שנעשה עד כה," אמר יוליוס ברמן, נשיא ועידת התביעות.

courbet-300x128

"אנו מצפים לשקיפות רבה יותר, שכן השבת הרכוש תתאפשר רק לאחר קבלת מידע מלא ושלם אודות יצירות האמנות. העולם צופה וזו ההזדמנות האחרונה לתקן את העוול – להשיב אוצרות משפחתיים גנובים לבעליהם החוקים, 70 שנים מאוחר יותר," אמר גרג שניידר, מנכ"ל ועידת התביעות.

החקירה אודות אוסף האמנות של גורליט רחוקה מסיומה והתהליך אפוף מסתורין. כוח המשימה החל בעבודתו במאי 2014, וישנם מקורות אותם עדיין לא חקר במידה מספקת על מנת לזהות כראוי את כל יצירות האמנות הבזוזות הנמצאות באוסף.

ועידת התביעות מדגישה כי:

  • ממשלת גרמניה עדיין לא גילתה כיצד קבעה אלו פריטים באוסף ייתכן שנבזזו מיהודים.
  • כוח המשימה עדיין לא פרסם תוצאות כלשהן אודות עבודתו, כך שהציבור והיורשים הפוטנציאליים עדיין מגששים באפלה אודות הפריטים שנחקרו.
  • כוח המשימה עדיין לא פרסם את שמות המקורות, עמם הוא מתייעץ במחקרו אודות מקור היצירות.
  • לא ניתנה עדיין לכל חברי כוח המשימה החוקרים את היצירות זכות גישה שווה למסמכים ולמקורות העשויים לסייע להם בקביעת היסטוריית הבעלות של היצירות, ועדיין לא סופק להם מידע מקיף לגבי תוצאות המחקר.

ועידת התביעות מצפה מהמוזיאון בברן וממוזיאונים אחרים בשווייץ ובגרמניה לחקור את האוספים שלהם, בהתאם לעקרונות הבינלאומיים אשר אומצו ע"י שתי המדינות.
דילוג לתוכן