סול קגן ז"ל, אדריכל הסכמי השבת רכוש ופיצויים אישיים