ארגונים נוספים

ארגון עולמי של אגודת ישראל
אליאנס ישראלית אוניברסל
הארגון האמריקאי של שארית הפליטה
הועדה היהודית האמריקאית
הקונגרס היהודי האמריקאי
ועדת הג’וינט האמריקאית
התנועה הציונית האמריקאית
ההתאחדות האנגלו-יהודית
בני ברית הבינלאומי
מועצת הנבחרים של יהודי בריטניה
הקונגרס היהודי הקנדי
מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל
מועצת הנבחרים של יהודי צרפת
מועצת יהודי גרמניה
מועצת הנבחרים של יהודי ארגנטינה
הועדה האירופאית של הקהילות היהודיות/הקונגרס היהודי האירופאי
המועצה המבצעת של יהודי אוסטרליה
הסוכנות היהודית לא”י
מועצת העבודה היהודית
מועצת הנבחרים של יהודי דרום אפריקה
הקונגרס היהודי העולמי
ארגון הסעד היהודי העולמי
האיחוד העולמי למען יהדות מתקדמת
המועצה המרכזית של היהודים בגרמניה