הודעה: הצוות בגרמניה

הודעה זו היא למטרת קבלת מידע היסטוריוני בלבד. נא לא להתייחס להודעה זו כמידע הנוגע לתוכניות ועידת התביעות הנוכחיות. בקר ב"מעשינו" להנחיות תוכניות הנוכחיות ולמידע. תודה.

להלן הצוות במשרד הגרמני של וועידת התביעות החל מתחילת 2006:
בתפקיד מנהל הארגון היורש משמש רומן הלר. מר הלר נולד בטרנופול בשנת 1944 וחי בגרמניה משנת 1945. היו בבעלותו מספר נכסים והוא שימש בתפקידי מנהיגות במספר ארגונים יהודיים במינכן. הוא עובד עם וועידת התביעות בנושאי הארגון היורש החל מאפריל 2005.
בתפקיד הנציג בגרמניה משמש מר גאורג הויברגר. מר הויברגר נולד בבודפשט בשנת 1946 וחי בגרמניה החל משנת 1948. הוא למד משפטים, היסטוריה וסוציולוגיה בפרנקפורט, כמו גם מדעי המדינה והיסטוריה יהודית באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא מלמד וכותב רבות. החל משנת 1985 הוא משמש כמנהל המוזיאון היהודי בעיר פרנקפורט.