המתווה העתידי של ועידת התביעות והקמת יחידת מחקר ומדיניות דמוגרפיים לניטור צרכי ניצולי השואה אושרו בישיבה השנתית של דירקטוריון הארגון

בתום הישיבה השנתית של דירקטוריון ועידת התביעות הצביעה מועצת המנהלים על התכנון העתידי ארוך-הטווח של הארגון והוסכם פה אחד כי כל יש ניצולי שואה יהודים, ימשיך הארגון להתמקד בטיפול בצרכיהם החיוניים, כולל שעות סיעוד ביתי, חלוקת מזון ותרופות ומתן שירותים אחרים לניצולים נזקקים.
כמו כן הוחלט כי ועידת התביעות תקצה בשנת 2015 סך של כ 390 מיליון דולר למימון שירותים סוציאליים לניצולי שואה ברחבי העולם. סכום זה כולל תוספת של 45 אחוזים למימון שעות סיוע ביתי, המתקבל מממשלת גרמניה, מימון אשר יגדל מדי שנה עד 2017.
בנוסף צוין גידול של 16% בתשלומי פיצויים ישירים מוועידת התביעות לתשלומי קצבאות פנסיה חודשיים ותשלומים חד-פעמיים, מסכום של 338 מיליון דולר בשנת 2012 ל- 402 מיליון דולר ב- 2013.
נושאים נוספים על סדר היום, כולל שעות סיעוד ביתי והתחייבות ממשלת גרמניה להמשך מימון שירותים אלה מעבר לשנת 2017, כמו גם צרכים חיוניים אחרים של ניצולים, כגון שירותי רפואת שיניים, ימשיכו להיות נדונים בישיבות המשא ומתן השנתיות שמקיימת ועידת התביעות עם ממשלת גרמניה.
במסגרת הישיבה, בחנה מועצת המנהלים של ועידת התביעות דוחות של שלושה פאנלים שהוקמו על ידי הוועדה המיוחדת לתכנון אסטרטגי על מנת לטפל בהיבטים השונים של עתיד הארגון.
מועצת המנהלים קבעה, על בסיס המלצות פאנל החזון האסטרטגי, כי תקדם תכנית אסטרטגית לטיפול בפערים בחינוך ובהנצחת השואה ברחבי העולם. תכנית זו תובא לבחינה ולהערכה בפני דירקטוריון הארגון.
הוועדה המיוחדת לתכנון, בראשות מייקל מילר, סגן נשיא בכיר ומנכ"ל המועצה ליחסי הקהילה היהודית של ניו יורק, והשופטת איילה פרוקצ'יה, שופטת בית המשפט העליון לשעבר, הגישה המלצות לגבי חיזוק מבנה ההנהלה של הארגון, וכן של המשילות של ועידת התביעות.
שינויים אלה במשילות נתקבלו בעקבות חוקים שנחקקו לאחרונה, אשר מסדירים גופים כמו ועידת התביעות.
בנוסף, פאנל שלישי של הוועדה המיוחדת לתכנון, הפאנל הדמוגרפי בניהולם של סאלי ברקוביץ', מנכ"ל קרן רוטשילד (הנדיב) באירופה, ויעקב סולומון, נשיא ומנכ"ל הפדרציה היהודית של מיאמי רבתי, המליץ כי ועידת התביעות תרכז את הנתונים הדרושים על יהודים קורבנות נאצים (למשל, מספרים, מגדר, תוחלת חיים צפויה, ארץ מגורים) על מנת לסייע בתכנון צרכי הרווחה של הניצולים.
יחידה למחקר ולמדיניות דמוגרפיים אושרה על ידי מועצת המנהלים על מנת להמשיך בניתוח קריטי זה. "ועידת התביעות נמצאת בנקודה מכריעה בהיסטוריה שלה," אמר יוליוס ברמן, יו"ר הארגון שנבחר על ידי מועצת המנהלים לתפקיד נשיא ועידת התביעות.
"במהלך 60 השנים האחרונות, התרכזה ועידת התביעות בטיפול בבעיות הדוחקות ביותר כיום עבור ניצולי השואה. נכון להיום, תמשיך הוועידה לדאוג לבריאותם ולרווחתם של ניצולים נזקקים – משימת הליבה שלה – באמצעות הקצאת מימון לשעות סיעוד ביתי וניהול משא ומתן עם ממשלת גרמניה על מנת להעניק פיצוי לניצולים נוספים."
נושאים נוספים שאושרו על ידי מועצת המנהלים של ועידת התביעות:
• נבחרה מועצת מנהיגות חדשה, בת 14 חברים, אשר תחליף את הוועד המנהל הנוכחי בן 22 החברים, על מנת להתאים לצרכי המשילות העתידיים של הארגון, לקידום פעילות הארגון ולוודא קבלת החלטות יעילה.
• הוחלה הגבלה של שתי שנות כהונה, לא יותר משלוש פעמים ברציפות, ל – 14 חברי מועצת המנהיגות, על מנת ליצור איזון בין זיכרון מוסדי ורעיונות חדשים.
להלן חברי מועצת המנהיגות החדשה:
נשיא: יוליוס ברמן
סגני נשיא: ראובן מרחב ונתן שרנסקי
גזבר: רומן קנט
מזכיר: אלן פיינס
חברים: קולט אביטל, בן הלפגוט, אנדרו בייקר, סטפני זלצר, חיים צ'סלר ורוברט גוט.
ועידת תביעות מייצגת את יהדות העולם במשא ומתן על פיצויים והשבת רכוש לקורבנות רדיפות הנאצים ויורשיהם. היא מנהלת קרנות פיצויים, משיבה רכוש יהודי במזרח גרמניה לשעבר, מקצה כספים למוסדות המעניקים שירותי רווחה לניצולי שואה ומשמרת את זיכרון השואה ולקחיה. לקבלת מידע נוסף: www.claimscon.org.il
דילוג לתוכן