בעקבות משא ומתן של ועידת התביעות עם ממשלת גרמניה ישולמו במהלך העשור הקרוב קצבאות בסך 485 מיליון אירו (650 מיליון דולר) לכ 16,000 ניצולים נוספים; הושגו גם הקלות בקבלת קצבאות לילדים ניצולים

יותר מ-16,000 ניצולי שואה ברחבי העולם, יהיו זכאים מעתה לגמלה חודשית כתוצאה ממשא ומתן שניהלה ועידת התביעות עם ממשלת גרמניה. ההערכה הכספית של הישג זה הינה 485 מיליון יורו (כ-650 מיליון דולר) אשר ישולמו בעשור הקרוב.

עד כה, היו ניצולים זכאים לקצבאות מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, ומקרן מזרח ומרכז אירופה (CEEF), אם חיו בגטו, במסתור או תחת זהות בדויה במשך 18 חודשים לפחות בתקופת השלטון הנאצי. פרק זמן מינימאלי זה של רדיפות נקבע כחלק מתבחיני הזכאות שקבעה ממשלת גרמניה, וועידת התביעות פעלה במשך שנים רבות לשנותם.

נכון ל-1 בינואר 2012, יופחת פרק הזמן המינימאלי לזכאות ל-12 חודשים. ועידת התביעות מעריכה כי שינוי זה יביא לכך שעוד כ 8,000 ניצולים יהיו זכאים לקצבה, בסך כולל של כ-290 מיליון יורו (406 מיליון דולר) ב-10 השנים הקרובות.

"שנים רבות הדגשנו בפני ממשלת גרמניה שלא ניתן לכמת את הסבל שעברו ניצולי השואה שנאלצו לחיות בגיהנום של הגטו, בו רעב, מחלות וגירוש היו דרך חיים. ממשלת גרמניה לא יכולה לסרב להכיר בחרדה הקיומית של היהודים באירופה הנאצית, אשר חיו במסתור או בזהות בדויה, ואשר גילויים משמעו היה גזר דין מוות", אמר יו"ר ועידת התביעות, יוליוס ברמן.

קרן סעיף 2 מעבירה תשלומים חודשיים של 300 יורו , וקרן מזרח ומרכז אירופה מעבירה תשלומים חודשיים של 260 יורו לניצולי שואה העונים על תבחיני הזכאות המפורטים באתר ועידת התביעות, www.claimscon.org.

יתרה מזאת, נכון ל-1 בינואר 2012, ניצולי שואה בני 75 ומעלה, אשר שהו בגטו לפחות שלושה חודשים ומתגוררים במדינות הגוש הסובייטי לשעבר יהיו זכאים לקצבה מיוחדת של -200 יורו . ניצולים המתגוררים מחוץ למדינות הגוש הסובייטי יהיו זכאים לקצבה של 240 יורו. על הפונים לעמוד בכל תבחיני הזכאות של תוכניות אלה.

כתוצאה משינוי זה, יוכלו כ-4,500 ניצולים נוספים לקבל פיצוי בסך כולל של כ-130 מיליון יורו ב 10 השנים הקרובות. בנוסף, 3,500 ניצולים נוספים יהיו זכאים לפיצוי בשנים הקרובות, עם הגיעם לגיל 75, ולפי הערכות ועידת התביעות הם יקבלו סך של כ 65 מיליון יורו בעשור הקרוב. ההקלה האמורה בתבחיני הקרנות לפיצויים תשנה מהותית את תוכניות הפיצויים, במיוחד עבור אנשים ששרדו את גטו בודפשט ואינם מקבלים גמלה ממשלת ישראל. לתמונות היסטוריות, בקרו באתר ועידת התביעות, www.claimscon.org/budapestghetto.

"הסכם חשוב זה, אליו הגענו לאחר חודשים רבים של משא ומתן אינטנסיבי, מצמצם את הפערים בפיצויים לניצולי הגטאות. אנו נמשיך לדחוק בממשלת גרמניה להקלת התנאים עוד יותר, על מנת להבטיח שכל ניצולי השואה יקבלו את ההכרה המגיעה להם", אמר סטוארט אייזנשטט, השליח המיוחד של ועידת התביעות למו"מ.

ההקלות האמורות ישפיעו מהותית על ילדים ניצולים שלא קיבלו עד כה פיצויים. במו"מ בין ועידת התביעות לבין משרד האוצר הגרמני הקדישו הצדדים תשומת לב מיוחדת לבדיקת סבלם של הניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה והחליטו על הקמת קבוצת עבודה ייעודית למטרה זו . ילדי שואה אלה מוגדרים כניצולים אשר נולדו בשנת 1928 או מאוחר יותר.

קרן סעיף 2 וקרן מרכז ומזרח אירופה ביחד העבירו מאז 1995 כ-3.5 מיליארד דולר ליותר מ-109,000 ניצולי שואה. שתי תוכניות אלה נוסדו כתוצאה ממו"מ אינטנסיבי של ועידת התביעות עם ממשלת גרמניה.

ועידת התביעות נועדת באופן קבוע עם גורמים בממשלת גרמניה ומנהלת משא ומתן במטרה להביא לשיפור התנאים בתוכניות אלה ואחרות, כדי שניצולים נוספים יוכלו לזכות בפיצויים. המו"מ מתמקד בהגדלת סכומי הפיצויים ובהרחבת התבחינים של תוכניות הפיצויים. ועידת התביעות תמשיך לפעול מול גרמניה לקידום נושאים חשובים אחרים.
מידע זה אינו מהווה תיאור מלא ומקיף של הקריטריונים לקבלת פיצויים מקרן סעיף 2, מקרן מרכז ומזרח אירופה או של כל השינויים שנערכו בתוכניות אלה. קריטריוני הזכאות לכספי קרן סעיף 2 נקבעים על ידי ממשלת גרמניה. למידע מפורט, בקרו באתר www.claimscon.org.
דילוג לתוכן