סקר שנערך בקרב האוכלוסייה הבוגרת בצרפת מצביע על בורות חמורה בנושא השואה; 25% מבני דור המילניום לא שמעו על השואה או שלא בטוחים ששמעו עליה

כמעט מחצית מבני דור ה-Y הצרפתים כלל אינם מודעים לשיתוף הפעולה של ממשלת צרפת עם הנאצים בתקופת השואה

מחנה: Drancy France, תמונה מארכיון יד ושם

מחנה: Drancy France, תמונה מארכיון יד ושם

ניו יורק, (22 בינואר 2020) – נשיא ועידת התביעות, יוליוס ברמן, הודיע היום על פרסום סקר מקיף על ידע ומודעות לשואה שנערך בקרב מבוגרים בצרפת ושתוצאותיו מדגישות הן את הרצון ללמוד על השואה והן את הצורך לכך.

תוצאות הסקר מתפרסמות ימים ספורים לפני החגיגות לציון 75 שנים לשחרור אושוויץ, והוא הרביעי בסדרה של סקרים עולמיים שערכה ועידת התביעות על מנת לברר את מצב הידע לגבי השואה במקומות שונים ברחבי העולם. בדומה לסקרים קודמים שנערכו בארצות הברית, קנדה ואוסטריה, תוצאות המחקר הצרפתי מצביעות על פערים מדאיגים בידע על עובדות היסטוריות לגבי השואה.

"שוב אנו רואים שפל משמעותי בהבנת השואה, היסטוריה שהיא בעלת חשיבות קריטית", אמר ברמן. "החינוך הנוכחי שלנו אינו מספיק; הוא מכשיל אותנו. המגמה המטרידה של בורות לגבי השואה שאנחנו רואים בכל העולם דורשת הגברה של מאמצי החינוך".

פערי הידע המשמעותיים שנחשפו במחקר שנערך בצרפת מהדהדים את ממצאי הסקרים הקודמים שנערכו במקומות אחרים בעולם. מרבית הנשאלים הצרפת (57%) כלל לא ידעו ששישה מיליון יהודים נרצחו במהלך השואה. שיעור זה עולה באופן משמעותי לכ-69% כשהמשיבים הם מלניאלז ובני דור ה-Z.

יו"ר צוות המחקר מטעם וועידת התביעות, מת'יו ברונפמן, אמר כי "זה מזעזע לגלות שבני ובנות הדורות הצעירים אינם מבינים את השפעת השואה. זה היה ניסיון להשמדה של עם שלם. ללא ידע על כך, כיצד אנו יכולים להבטיח שנעמוד מול אלו שמפיצים דעות קדומות ושנאה לא מבוקרת?"

המחקר שנערך בצרפת מצביע על ממצא מטריד נוסף – יותר ממחצית מהנשאלים (52%) מאמינים שאירוע כמו השואה יכול להתרחש שוב באירופה. במקביל השיבו 36% מהנשאלים בצרפת כי אירוע כמו השואה יכול להתרחש בארצות הברית – השקפה שמזכירה את הממצאים שהתקבלו כשהסקר נערך באוסטריה בעבר: 47% מהנשאלים במדינה השיבו כי הם מאמינים שאירוע כמו השואה יכול להתרחש בארצות הברית.

בדומה לממצאי הסקר שנערך באוסטריה, תשובותיהם של הנשאלים בסקר שנערך בצרפת חשפו את הקונפליקט הפנימי של הצרפתים בנוגע למורשת השואה של ארצם. מספר עצום מקרב הנשאלים בצרפת (58%) אמרו כי הם סבורים שצרפת היתה קורבן של השואה אך גם מבצעת שלה.

קיים פער גילאי ברור כשמדובר במודעות להיסטוריה של השואה בצרפת, כולל לאירוע המעצר ההמוני הידוע לשמצה של יהודים על ידי משטרת צרפת (Vel d'Hiv). רק 56% מבני דור ה-Y ומבני דור ה-Z היו מודעים לעצם התרחשותו של המעצר ההמוני שהתרחב ביולי 1942. בקרב כלל הנשאלים עמד שיעורם של המשיבים שידעו על  האירוע על 74%. גם רמת הידע על אודות מחנה הריכוז דראנסי שהוקם בפרבר של פריז מזעזעת: רק שני אחוזים מכלל המשיבים על הסקר בצרפת ידעו עליו.

בנימה מעודדת יותר, 82% מהנשאלים אמרו כי הם מאמינים שחשוב להמשיך ללמד על השואה ומנו בין הסיבות לכך את הרצון למנוע את הישנותו של אירוע שכזה. מעבר לכך, 79% מהנשאלים בצרפת אמרו שכל התלמידים במדינה צריכים ללמוד על השואה בבית הספר, ואילו 75% אמרו שהם סבורים כי הלימוד על אודות השואה צריך להיות חובה בבית הספר. הרצון שהובע בצרפת לחנך את בני הדור הצעיר על אודות השואה מזכיר את הממצאים שהתקבלו בסקרים הקודמים שנערכו בארה"ב, בקנדה ובאוסטריה, והם מצביעים על קיומו של קונצנזוס במדינות אלה לגבי הצורך בחינוך על אודות השואה.

מנכ"ל ועידת התביעות, גרג שניידר, אמר כי "מצער לראות שבימים בהם אנו מציינים 75 שנים לשחרור אושוויץ, רמת הידע על אודות השואה הולך ומידלדלת. נדיר למצוא נושא כלשהו שבני אדם בכל רחבי העולם יכולים להסכים לגביו, אך אנו צריכים להסכים שקיים צורך בחינוך על אודות השואה ולראות בנתונים האחרונים הזדמנות לקרוא לפעולה".

ממצאים נוספים שעלו מהסקר

מודעות לגבי מספר היהודים שנרצחו

 • 30% מכלל המשתתפים בסקר בצרפת ו-44% מהמשיבים שהם מלניאלז או בני דור ה-Z אמרו כי הם מאמינים ששני מיליון יהודים או פחות נהרגו במהלך השואה.
 • בארבע המדינות שהסקרים בוצעו בהם עד כה (ארצות הברית, קנדה, אוסטריה וצרפת) יותר ממחצית מהנשאלים לא ידעו ששישה מיליון יהודים נרצחו בשואה. צרפת היא המדינה שבה השיעור הגבוה ביותר של אנשים שאינם מודעים לכך ששישה מיליון יהודים נרצחו במהלכה.

מודעות לקיומם של מחנות ריכוז וגטאות

 • בעוד ש-66% מהמשיבים על שאלות הסקר אמרו כי הם שמעו על מחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו, רק 19% מהנשאלים בצרפת ארמרו כי הם שמעו על קיומו של מחנה הריכוז הידוע לשמצה. 10% ידעו על קיומו של מחנה הריכוז בוכנוולד; 6% שמעו על מחנה ההשמה טרבלינקה, 5% שמעו על מחנה ההשמדה סוביבור ורק 4% שמעו על מחנה הריכוז ברגן-בלזן.

נאציזם ומורשת השואה של צרפת

 • מספר משמעותי מבין המשתתפים בסקר בצרפת (58%) אמרו כי הם סבורים שצרפת היתה הן קורבן של השואה והן מבצעת שלה. זאת, למרות ש-74% מהמשיבים אמרו כי משטר וישי שיתף פעולה עם הנאצים באופן פעיל במשך השואה.
 • 45% מהמילניאלז אמרו כי הם כלל אינם מודעים לכך שממשלת צרפת שיתפה פעולה עם השלטון הנאצי במהלך השואה.
 • כמעט שליש מהנשאלים הצרפתים (30%) אמרו כי ישנם כיום הרבה או הרבה מאוד ניאו-נאצים בצרפת. 44% מהנשאלים אמרו שישנם ניאו-נאצים רבים בצרפת כיום. לשם השוואה, ארבעה מכל עשרה צרפתים (43%) אמרו שהם סבורים שבארצות הברית ישנם כיום הרבה או הרבה מאוד ניאו-נאצים.
 • 59% מהנשאלים בצרפת אמרו כי הם מסכימים לאמירה לפיה נראה שלפחות אנשים אכפת כיום מהשואה לעומת המצב בעבר. רק 18% אמרו כי הם מאמינים שאנשים עדיין מדברים יותר מדי על מה שקרה בשואה.
 • 69% מהנשאלים בצרפת אמרו כי הם מאמינים שהאנטישמיות במדינה נפוצה יותר (35%) או באותה מידה (34%) מכפי שהיתה לפני 10 שנים. רק 18% אמרו כי הם חושבים שהאנטישמיות נפוצה פחות מכפי שהייתה לפני 10 שנים.
 • שיעור המלניאלז שהשיבו כי הם סבורים שדעות אנטישמיות הן דבר שמקובל להחזיק בו (20%) כפול משיעורם של אלו שמחזיקים בדעה זו מקרב כלל המשתתפים בסקר.

חינוך אודות השואה

 • 25% מהמלניאלז אמרו כי הם לא בטוחים אם אי פעם שמעו על אודות השואה. זאת, לעומת 16% מכלל המשתתפים בסקר.
 • 79% מהנשאלים בסקר בצרפת אמרו כי הם סבורים שכל התלמידים צריכים ללמוד על השואה בבית הספר. 75% מהנשאלים אמרו כי הם סבורים כי חינוך על אודות השואה צריך להיות בבחינת לימודי חובה בבית הספר. בנוסף, 82% מהנשאלים אמרו שחשוב להמשיך וללמד על השואה, גם כדי למנוע את שואה נוספת בעתיד.
 • 4 מכל 10 משיבים (41%) אמרו כי ניתן היה לשפר את איכות השיעורים שניתנים בבתי הספר בנושא השואה.
 • כמעט שני שלישים ממלניאלז ומבני דור ה-Z אמרו שהם למדו על השואה לראשונה בבית הספר. זאת, לעומת 46% בקרב כלל המשתתפים בסקר.
 • 64% מכלל הנשאלים בצרפת הזכירו את יומנה של אנה פרנק כסוג התוכן שבאמצעותו הם למדו על השואה לראשונה, אולם רק 20% מהנשאלים ידעו לומר שהשואה התרחשה גם בהולנד, שבה הוסתרה אנה פרנק בזמן הכיבוש הנאצי ושבה היא כתבה את יומנה. נתונים אלו מצביעים על עבודה לא מספקת בהעברת ההקשר הרחב של השואה בעת הלימוד על אודותיה.

 

 

כוח המשימה לביצוע הסקר

בראש כוח המשימה לביצוע הסקר עמד חבר ועדת התביעות מת'יו ברונפמן והיו חברים בו ניצולי שואה וכן נציגים ממוזיאונים, מוסדות חינוך ומלכ"רים מובילים בתחום חינוך שואה כמו יד ושם; מוזיאון הזיכרון לשואה בארצות הברית; מוזיאון השואה בצרפת; מועצת ארגוני הגג של המוסדות היהודיים בצרפת (CRIF), ועידת התביעות; ואוניברסיטת ג'ורג' וואשינגטון.

Survey Methodology and Sample

The Holocaust Knowledge and Awareness Study was commissioned by the Claims Conference. Data was collected in French and analyzed by Schoen Consulting, with a representative sample of 1,100 French adults via landline, cell phone, and online interviews. Respondents were selected at random and constituted a demographically representative sample of the adult population in France.
דילוג לתוכן