home-slides

historical-photo

מאז 1951 פועלת ועידת התביעות להשגת פיצויים ודאגה לרווחתם של ניצולי השואה.
למידע נוסף

Hungary-home-large

סיוע בבית מאפשר לניצולים בכל העולם להישאר בסביבת המגורים המוכרת והנוחה
למידע נוסף

avilio-argentina-home-new

ועידת התביעות פועלת בכל המדינות בהן מתגוררים כיום ניצולי שואה
למידע נוסף

#NODENYINGIT MARK ZUCKERBERG, REMOVE HOLOCAUST DENIAL FROM FACEBOOK
ממצאים מטרידים בסקר שנערך לראשונה ב-50 מדינות בארה״ב ובדק את מידת הבקיאות של בני דור המילניום בנושא השואה
למידע נוסף