גילויים בסוביבור – צולם בתמיכת ועידת התביעות

Tracks leading to the Sobibór railway yard Photo: Jacques Lahitte

Tracks leading to the Sobibór railway yard Photo: Jacques Lahitte

** העמוד בבניה **